De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De veiligheidscultuur

nulmeting Coldenhove Papier

De veiligheidscultuur

nulmeting Coldenhove Papier

Samenvatting

Veiligheid is in het bedrijfsleven een onderwerp wat een steeds grotere rol aanneemt. De werkgever is volgens artikel 3 lid 1 van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te zorgen op het gebied van alle, met arbeid verbonden, aspecten. Coldenhove heeft in 2015 een jaar gekend met twaalf ongevallen, meer dan gemiddeld, maar bovenal in tegenstelling met de daling van bedrijfsongevallen in het algemeen. Ter vergelijking: binnen de VNP is in 2015 één ongeval met verzuim gebeurd, bij Coldenhove waren dit er drie.
Coldenhove heeft de afgelopen jaren verschillende veiligheidsmaatregelen ingevoerd, toch heeft dit niet geleid tot een reductie van de ongevallen. Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen het bedrijf de vraag is ontstaan of het wel zo veilig is als verwacht wordt. Coldenhove heeft voor 2018 als doel gesteld: nul ongevallen per jaar en de veiligste papierfabriek van Nederland worden. Om dit doel te bereiken was er behoefte aan een nulmeting naar de veiligheidscultuur van het bedrijf, zodat aan de hand van deze nulmeting stappen gezet kunnen worden naar een veiliger bedrijf.
In dit onderzoek is daarbij als doel geformuleerd: De veiligheidscultuur in kaart brengen door middel van een praktijkgericht onderzoek aan de hand van een nulmeting en hierbij advies geven in de vorm van aanbevelingen zodat de veiligheidscultuur positief beïnvloed kan worden.
Om dit doel te bereiken is hierbij de volgende probleemstelling opgesteld: Op welke wijze kan papierfabriek Coldenhove te Eerbeek de veiligheidscultuur positief beïnvloeden?
Om deze probleemstelling te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de Hearts & Minds methode. Deze methode gaat uit van het gegeven dat niet alleen mechanische aanpassingen voor uitstekende veiligheidsprestaties zorgen, maar dat gedrag en het menselijk handelen hier in grote mate invloed op hebben. De Hearts & Minds methode is gebaseerd op de veiligheidsladder van Parker & Hudson. De keuze om deze twee methodes samen te gebruiken was in dit onderzoek onvermijdelijk. Dit is verder toegelicht in hoofdstuk 2.
Voorafgaand aan het toepassen van de Hearts & Minds methode is doormiddel van interviews en doornemen van documenten vastgesteld wat het veiligheidsbeleid van Coldenhove op dit moment is en wat de ambities van Coldenhove zijn voor de toekomst.
Om de nulmeting uit te voeren is gebruik gemaakt van de vragenlijst van de Hearts & Minds methode. Deze vragenlijst meet doormiddel van stellingen en meerkeuzevragen[1] wat de medewerkers van Coldenhove vinden van de 18 elementen van de Hearts & Minds methode, deze elementen zijn te vinden in Hoofdstuk 2 van dit document.
Uit de resultaten van deze vragenlijst blijkt dat Coldenhove op de veiligheidsladder tussen de berekenende en de proactieve fase scoort. Hier heeft het management positief op gereageerd met kanttekening dat er nog veel stappen te zetten zijn. 
Naar aanleiding van een korte presentatie tijdens het kaderoverleg zijn een aantal stellingen uit de vragenlijst besproken, hier is vanuit het kader reactie gekomen welke zijn verwerkt met de resultaten van de vragenlijst, dit is te vinden in Hoofdstuk 4.
Het positief beïnvloeden van de veiligheidscultuur kan gedaan worden door het realiseren van de volgende aanbevelingen:
A. Creëer een vaste werkwijze op het gebied van veiligheid zodat er duidelijkheid, gewenning en herkenning ontstaat. B. Wees consequent in voorlichtingen en regels, breng nieuwe regels onder de aandacht en controleer of deze begrepen worden en het gewenste resultaat opleveren C. Ga door op de weg die medewerkers kennen, start niet onnodig nieuwe trajecten wanneer deze ook op de reeds bekende manier uitgevo

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2017-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk