De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Vraag versus aanbod” Een inventarisatie van de begeleidings- en zorgbehoefte van jongeren met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in Twente

“Vraag versus aanbod” Een inventarisatie van de begeleidings- en zorgbehoefte van jongeren met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in Twente

Samenvatting

In dit rapport komt de inventarisatie aan bod van de zorg- en begeleidingsbehoeften van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in de hulp- en dienstverlening op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd in Twente. Deze is in opdracht van de Werkgroepketen Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tot stand gekomen.
Door middel van dit onderzoek zal de volgende vraag beantwoordt worden: “Wat zijn de begeleidings- en zorgbehoeften van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in de hulp- en dienstverlening op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd in Twente?”
Deze wordt beantwoord door de theoretische en praktijkgerichte deelvragen. De theoretische deelvragen zijn beantwoord aan de hand van de theorie en de praktijkgerichte deelvragen zijn beantwoord aan de hand van een a-selecte enkelvoudige steekproef. De steekproef is gehouden door middel van het bereiken van deze jongeren via de aangesloten partijen van de Werkgroep Keten ASS, namelijk: MEE Twente, Mediant, SSTS (leerwerktraject MOTA), RIBW Twente, Steunpunt Autisme (onderdeel van het REC Oostmarke) en het UWV. Daarnaast hebben drie scholen meegewerkt aan het onderzoek, namelijk: het Saxion Enschede, de Universiteit Twente (UT Twente) en het Mozaïek.
Er is gekozen om de enquête schriftelijk af te nemen omdat het hier om een survey-onderzoek gaat. De resultaten van deze enquête zijn onderverdeeld in de vier praktijkgerichte deelvragen.
Als er gekeken wordt naar de conclusies van de deelvragen, lijkt het erop dat de behoefte van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in Twente is om zo zelfstandig mogelijk te leven op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd.
Een eerste aanbeveling, gebaseerd op de conclusies van de deelvragen is om opnieuw onderzoek te doen naar de exacte behoeften en wensen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd in Twente. Dit om geldige resultaten te krijgen.
Een tweede aanbeveling is om verder onderzoek te doen om specifiek de vorm van de zorg- of dienstverlening aan te sluiten op de vraag van de jongeren. Dit omdat de conclusies uit dit onderzoekrapport wijzen in de richting dat jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog begaafd niveau in Twente, het liefst zo zelfstandig mogelijk leven. Mogelijk is de oorzaak van de vastgestelde ontevredenheid uit de rapportage van de NVA gelegen in de mogelijkheid dat de zorg- of dienstverlening niet aansluit bij de vraag van de jongere om zo zelfstandig mogelijk te leven.
Een derde aanbeveling is om te onderzoeken in hoeverre de zorg- of dienstverlening gericht is op de individu in plaats van op de autisme spectrum stoornis. Er kan hier onderzoek naar gedaan worden om te kijken in hoeverre dit al gedaan wordt en in hoeverre dit nog verbeterd kan worden.
Een vierde aanbeveling kan zijn om te zorgen dat het aanbod verspreid is en blijft. Hierna zou onderzoek gedaan kunnen worden om te kijken in hoeverre dit momenteel aansluit en hoe deze eventueel verder op de vraag aangesloten zou kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Maatschappij
PartnersWerkgroepketen ASS: MEE Twente, Mediant, SSTS (leerwerktraject MOTA), RIBW Twente, Steunpunt Autisme (onderdeel van het REC Oostmarke) en het UWV
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk