De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesbeschrijving en verbetering van de diensten bij het World Trade Center Twente

Procesbeschrijving en verbetering van de diensten bij het World Trade Center Twente

Samenvatting

Het World Trade Center Twente stimuleert, motiveert en brengt bedrijven met elkaar in contact door middel van o.a. handelsmissies, de Business Club en coachingstrajecten. Door een samenwerking met alle 325 World Trade Centers in 90 landen is een wereldwijd netwerk ontstaan. Hierdoor kunnen ondernemers via het World Trade Center eenvoudiger markten betreden en internationale contacten leggen. Voor de continuïteit van deze diensten is het van belang dat binnen het World Trade Center Twente duidelijk is hoe de bedrijfsprocessen er uit zien. Er is behoefte aan een duidelijke vastlegging van de processen. Met deze reden is er gekozen om onderzoek te doen naar de inrichting van de huidige processen. De processen van het World Trade Center Twente zijn verdeeld onder vier hoofddiensten of primaire services; Trade Services; Business Club; Expat Center; Business Services. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld: ‘’Hoe zien de huidige processen binnen de primaire services van het World Trade Center Twente er uit en op welke manier kunnen deze geoptimaliseerd worden?’’. Het onderzoek heeft vijf onderdelen waarin in elk onderdeel een van de onderzoekvragen wordt beantwoord; de verschillende processen; de huidige situatie; de knelpunten en kernwaarden; verbetering van de knelpunten; de gewenste situatie. Om de probleemstelling en onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er verschillende diepte-interviews gehouden met de procesverantwoordelijken. Uit de diepte-interviews zijn voor de huidige situatie flowcharts ontwikkeld. Met behulp van deze flowcharts zijn de knelpunten in de processen zichtbaar geworden en zijn verbetervoorstellen gedaan. Ten slotte is voor de te verbeteren processen een nieuwe flowchart uitgewerkt. Uit het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebleken dat door het CRM systeem op een effectieve manier in te zetten, knelpunten van verschillende processen verbeterd kunnen worden. Hiervoor zijn meerdere aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk