De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hulpverlening aan jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen GGNet jeugd, locatie Doetinchem

Hulpverlening aan jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen GGNet jeugd, locatie Doetinchem

Samenvatting

GGNet, die zijn werkzaamheden richt op mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische problematiek, heeft na onderzoek geconcludeerd dat de doelgroep jongeren met een ontwikkelingsstoornis ondervertegenwoordigd is binnen GGNet jeugd, locatie Doetinchem. Naar aanleiding van deze bevinding is er opdracht gegeven tot een inventariserend onderzoek waarin de volgende hoofdvragen geformuleerd:
 
1. Wat is de positie van GGNet jeugd, locatie Doetinchem op de sociale kaart met betrekking tot het hulpverleningsaanbod aan jongeren met een ontwikkelingsstoornis?
 
2. Wie zijn de verwijzende instellingen en welke afwegingen maken zij wanneer zij jongeren met een ontwikkelingsstoornis doorverwijzen naar GGNet jeugd, locatie Doetinchem?
 
Door deskresearch en een deskundige binnen GGNet te interviewen, is er in kaart gebracht welk hulpverleningsaanbod passend is bij de doelgroep jongeren met een ontwikkelingsstoornis en welk aanbod verschillende instellingen, waaronder GGNet jeugd, locatie Doetinchem, hebben. In vergelijking met andere locaties binnen GGNet jeugd, heeft locatie Doetinchem een breder hulpverleningsaanbod dan de locaties Zutphen en Arnhem voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis. In vergelijking met collega instellingen binnen de regio Doetinchem, blijkt het hulpverleningsaanbod van GGNet jeugd, locatie Doetinchem een gelijkwaardig aanbod te hebben.
 
Uit deskresearch is gebleken dat de verwijzende instellingen voornamelijk huisartsen zijn. Zij zijn geënquêteerd over factoren die een rol spelen bij hun overwegingen om een cliënt te verwijzen naar GGNet jeugd, locatie Doetinchem. Van de 246 zijn er slechts 35 bruikbare enquêtes geretourneerd. Het ontbreken aan ervaring met GGNet jeugd, locatie Doetinchem blijkt de hoofdreden van dit lage aantal respondenten te zijn. 
 
Concluderend is de positie van GGNet jeugd, locatie Doetinchem op de sociale kaart minder sterk doordat het hulpverleningsaanbod onbekend is bij de verwijzende instellingen.
De wachtlijst, het hulpverleningsaanbod en eerdere ervaringen zijn de aspecten die de meesten invloed hebben op de keuze om al dan niet door te verwijzen naar GGNet jeugd, locatie Doetinchem. Het merendeel  van de respondenten is ontevreden over deze aspecten. De voornaamrijkste reden hiervoor zijn de lange wachtlijsten en het gebrek aan inzicht over de verschillende hulpverleningsvormen binnen GGNet jeugd, locatie Doetinchem.
 
Om de doelgroep jongeren met een ontwikkelingsstoornis te vergroten binnen GGNet jeugd, locatie Doetinchem, wordt op basis van de onderzoeksresultaten aanbevolen om de wachtlijsten te verkorten en inzichtelijk te maken voor de verwijzende instellingen. Daarnaast wordt aanbevolen om het hulpverleningaanbod inzichtelijk te maken voor deze verwijzende instellingen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk