De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het imago van PITTWENTE?

Wat is het imago van PITTWENTE?

Samenvatting

PITTWENTE richt zich op mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Tegenwoordig is PITTWENTE een zorginstelling. Zij is echter in 2008 opgericht als een PGB-bureau waarbij mensen met een PGB-budget PITTWENTE konden inhuren. Door de slechte naam van PGB-bureaus als gevolg van fraudezaken, de veranderingen binnen de AWBZ evenals de introductie van Welzijn Nieuwe Stijl, is het voor PITTWENTE niet alleen van groot belang een goed imago te hebben maar er juist ook voor te zorgen dat samenwerkingspartners dit goede imago herkennen en erkennen.
Hiertoe is onderzoek verricht naar het imago dat PITTWENTE momenteel heeft bij haar samenwerkingspartners. De hoofdvraag luidt:
“Wat is het imago van PITTWENTE bij de samenwerkingspartners in de regio Twente?”
Na het schetsen van de kaders is aangevangen met het onderzoek. Om een beeld te krijgen van het imago van PITTWENTE is een inventariserend onderzoek uitgevoerd; er is een “foto” gemaakt van de huidige situatie zodat aan de hand daarvan een duidelijk analyse gemaakt kon worden. Deze foto is tot stand gekomen door middel van het afnemen van enquêtes (survey-onderzoek).
Met betrekking tot de hoofdvraag kan geconcludeerd worden dat de respondenten PITTWENTE zien als een laagdrempelige zorginstelling die op deskundige wijze maatwerk levert waarbij zij de cliënt centraal stelt. Wel is het zo dat bijvoorbeeld faciliteiten ten aanzien van laagdrempeligheid relatief onbekend zijn. Ook bepaalde diensten en producten worden niet goed herkent door respondenten, denk hierbij aan re-integratie en jobcoaching.
Uit de conclusies van de deelvragen zijn uiteindelijk een aantal aanbevelingen naar voren gekomen:

Vergroot de kennis over hulp- en dienstverleningsproducten binnen het netwerk van samenwerkings-partners, specifiek ten aanzien van re-integratie en jobcoaching.
Maak beter kenbaar welke mogelijkheden cliënten hebben bij PITTWENTE qua faciliteiten, bijvoorbeeld via de website.
Onderzoek waarom de kenmerken die PITTWENTE moeten onderscheiden niet bekend bij de samenwerkingspartners en/of ga na of deze kenmerken wel de juiste zijn om mee te profileren.
Voer een cliënttevredenheidonderzoek uit zodat ook van deze zijde een accuraat beeld ontstaat.
Laat een aanvullend kwalitatief onderzoek uitvoeren naar het imago dat PITTWENTE heeft. Op deze wijze kan beter worden ingezoomd op detailniveau.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk