De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkdruk

Samenvatting

Het Deskundigheidscentrum (DC) van het Dienstencentrum Human Resources (DC HR) heeft een grote verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van een aantal nieuw belegde taken. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het samenbrengen van deskundigheid op het gebied van P&O-regelgeving, processen en systemen. Vanaf de start van de reorganisatie in 2006 is zowel het werk binnen het DC als de personele bezetting gegroeid. Er is gebleken dat de werkdruk binnen het DC door deze groei, maar ook door organisatie gebonden factoren is gestegen. Dit is de aanleiding om verder onderzoek hiernaar te verrichten. Vanuit het onderzoek ‘Werkdruk of niet?’ is tevens aangetoond dat er sprake is van een redelijk hoge werkdrukbeleving binnen het DC. Voor dit onderzoek is daarbij de volgende probleemstelling geformuleerd: ‘In hoeverre staat deze werkdruk in verhouding tot de organisatorische factoren?’
De volgende hoofd- en de deelvragen zijn daarbij vervolgens opgesteld en hebben de basis voor dit onderzoek gevormd:
Hoofdvraag:
In hoeverre hebben organisatorische factoren en communicatie invloed op de werkdruk binnen het DC?
Deelvragen:
1. Wat wordt er onder werkdruk en stress verstaan?
2. Welke relatie bestaat er tussen werkdruk en stress?
3. Welke factoren kunnen van invloed zijn op de werkdruk?
4. Welke invloed hebben deze factoren op werkdruk binnen het DC?
5. Wat wordt er onder organisatorische factoren verstaan?
6. In hoeverre is er een relatie tussen de organisatorische factoren en de werkdruk binnen het DC?
7. Wat wordt er verstaan onder communicatie?
8. In hoeverre is er een relatie tussen de factor communicatie en de werkdruk binnen het DC?
9. Wat moet er binnen het DC gedaan worden om de werkdruk te verlagen?
Systematisch gezien is dit onderzoek gestart met een plan van aanpak gevolgd door een vooronderzoek. Vervolgens is er een literatuurstudie gedaan om daarna kwalitatief en kwantitatief onderzoek te kunnen verrichten. De resultaten uit de literatuurstudie en het onderzoek zijn aansluitend geanalyseerd en verwerkt. Middels het gebruik van verschillende methoden is de validiteit, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van dit onderzoek zo sterk mogelijk gewaarborgd.
Uit de onderzoeksresultaten werd duidelijk dat medewerkers veel veranderingen en vernieuwingen in het werk ervaren. Vanuit de literatuur werd duidelijk dat veranderingen van processen (of technische wijzigingen) in een organisatie vooraf gegaan moeten worden aan een intensieve studie naar de effecten van de veranderingen.
Ook werd duidelijk dat P&O-informatie beter ontsloten kan worden (overzichtelijker publiceren van P&O-informatie). De literatuur geeft aan dat er sprake is van symmetrische communicatiedoelen als de doelen van ontvangers precies aansluiten bij die van een zender. In de praktijk is het vaak zo dat de ontvangerdoelen niet altijd symmetrisch zijn met de zenderdoelen. De communicatiedoelen tussen klant en het DC zouden om die reden beter afgestemd moeten worden.
Het laatste belangrijkste resultaat uit het onderzoek laat zien dat kennis binnen het DC beter gedeeld en geborgd kan worden.
Bij de beantwoording van de hoofdvraag bleek dat het grootste deel van de geïnterviewden een evenwichtige balans ervaart. De medewerkers die werkdruk ervaren, geven een redelijk sterke relatie tussen organisatorische factoren en werkdruk. De andere groep medewerkers die een evenwichtige balans ervaart, geven ook een redelijke sterke relatie tussen organisatorische factoren en een evenwichtige balans. De eigenlijke conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat de organisatorische factoren een redelijke invloed hebben op zowel werkdruk als een evenwichtige balans.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersDienstencentrum Human Resources, Defensie
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk