De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De impact van de energietransitie op het landschap in Olst-Wijhe

De impact van de energietransitie op het landschap in Olst-Wijhe

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de impact van de energietransitie op het landschap in de gemeente Olst-Wijhe.
De energietransitie zorgt de komende decennia voor een grote verandering in het landschap. De transitie maakt, in tegenstelling tot de huidige situatie, de manier van energie opwekken zichtbaar in de omgeving.  
In het onderzoek wordt in de eerste plaats stilgestaan bij kwantitatieve gegevens en data. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde energiemix van Over Morgen. Van de gemeente Olst-Wijhe is een factsheet opgesteld waarin deze energiemix wordt gebruikt. Deze berekening toont een weergave van het energieverbruik in de toekomst en geeft inzicht in de verschillende manieren waarop energie opgewekt kan worden. In aanvulling op deze data is een analyse gemaakt van het beleid vanuit het rijk, de provincie en de gemeente Olst-Wijhe. Aanvullend wordt stilgestaan bij de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet.
Mede aan de hand van deze inzichten en data worden vervolgens de landschappelijk kenmerken en kwaliteiten van Olst-Wijhe nader uitgewerkt. Op basis van deze kwalitatieve analyse worden locaties voor zonne-energie uitvoerig geschetst en toegelicht. Hierbij worden de kwaliteiten en kenmerken van het landschap op verschillende schaalniveaus geanalyseerd en voorzien van adviezen voor de concrete toepassing van zonnevelden in het landelijk gebied. Bij de te maken afweging worden spelregels gehanteerd als toetsingskader om te komen tot zorgvuldige inpassing in het kwetsbare landschap van Olst-Wijhe.
Afrondend wordt in de laatste hoofdstukken stilgestaan bij de opbrengst en de conclusies in relatie tot de geformuleerde hoofdvraag en deelvragen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ontwikkeling
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk