De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Parelhuis

Samenvatting

In het kader van het afstudeeronderzoek van de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan Saxion te Enschede, is een onderzoek uitgevoerd bij het Parelhuis in Paramaribo voor hiv en aids kinderen. Het betreft een onderzoek naar de wensen en behoeften van de cliënten, het bestuur, de directie en de begeleidsters van het Parelhuis, ten aanzien van een begeleidingsplan waarmee het Parelhuis een ‘doorgangshuis’ kan opstarten. Een doorgangshuis wordt in Nederland ‘begeleid wonen’ genoemd.
Het doel van dit onderzoek is dat het Parelhuis kennis heeft over de wensen en behoeften van de respondenten ten aanzien van een begeleidingsplan waarmee een doorgangshuis gestart kan worden. Op basis van de doelstelling is de hoofdvraag geformuleerd. Hieruit vloeiden theoretische en praktische deelvragen voort. Tijdens de uitvoering van dit kwalitatief inventariserend onderzoek, zijn interviews afgenomen aan de hand van een half gestructureerde vragenlijst. In totaal zijn negentien respondenten geïnterviewd waarbij op verschillende manieren rekening is gehouden met de betrouwbaarheid, validiteit en ethische kwesties. De resultaten zijn onder te verdelen in topics, die ook gebruikt zijn tijdens het afnemen van de interviews. Deze zijn de huidige begeleiding, de levensfasen, de begeleiding en het doorgangshuis. Uit de belangrijkste conclusies komt naar voren dat geschoold personeel gewenst is in het toekomstige doorgangshuis. Daarnaast komt naar voren dat in de huidige situatie weinig wordt gewerkt met methoden en methodieken. Een aanbeveling is dat meer gewerkt wordt met methoden en methodieken, zodat vanuit een werkwijze wordt gehandeld. Dit maakt dat kinderen en jongeren consequent benaderd worden en zij weten waar ze aan toe zijn. Wanneer wordt gewerkt met behandelplannen, begeleidingsplannen en SMART doelstellingen, wordt er meer toekomstgericht gewerkt. Dit maakt de begeleiding minder vrijblijvend en er wordt gekeken naar competenties die aansluiten bij de kinderen en jongeren. Aan het einde van het bachelor rapport worden de sterkte en zwakte punten van dit onderzoek beschreven. Het onderzoek sluit af met een discussie over het taboe dat rust op HIV in Suriname. Dit is beschreven op macro, meso en micro niveau.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk