De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Maar kwantiteit is ook niet alles.'

Een onderzoek naar de kwaliteit van de zorg van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen.

'Maar kwantiteit is ook niet alles.'

Een onderzoek naar de kwaliteit van de zorg van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen.

Samenvatting

Deze scriptie is tot stand gekomen in samenwerking met de opdrachtgever Kitty Jurrius van de onderzoekslijn NA(H)- zorg op maat. De opdrachtgever wilde graag onderzoek laten doen naar hoe de zorg van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen het beste kan worden vormgegeven. Binnen InteraktContour, een organisatie die zich richt op deze doelgroep, zijn 14 clie¨nten gei¨nterviewd. Deze clie¨nten krijgen zorg in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding of begeleiding bij wonen. Om de onderzoeksvraag ‘Wat vinden mensen met niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen van de kwaliteit van de zorg die hen wordt geboden?’ te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek door middel van semi-gestructureerde interviews. 
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat clie¨nten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg van InteraktContour, maar dat er ook een aantal verbeterpunten zijn. De aanbevelingen zijn geschreven aan de hand van deze resultaten en conclusies. Deze gaan onder andere over meer begeleiders op de werkvloer, clie¨nten bewuster laten werken aan doelen en groepsmomenten anders indelen. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan over een vervolgonderzoek. 
Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk