De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van de Cogmed Werkgeheugentraining op het werkgeheugen en de executieve functies van leerlingen van de bovenbouw op een Montessori basisschool?

Wat is het effect van de Cogmed Werkgeheugentraining op het werkgeheugen en de executieve functies van leerlingen van de bovenbouw op een Montessori basisschool?

Samenvatting

Bij kinderen die problemen ervaren op school denkt men vaak aan taalproblemen of een lage intelligentie ten grondslag ligt, bijvoorbeeld. Het werkgeheugen wordt vaak achterwege gelaten. Terwijl, het werkgeheugen erg belangrijk is voor het verwerken van informatie. Het brein is plastisch en kan dus getraind worden. Door middel van het trainen in de ‘learning zone’ van je eigen vermogen, kan je je werkgeheugen trainen. Dat is het principe waar de Cogmed werkgeheugentraining op gebouwd is. Er is echter nog weinig onderzocht wat het effect van de Cogmed werkgeheugentraining wanneer er groepsgewijs getraind wordt. Binnen dit onderzoek is dat wel gedaan, met een experimentele groep en een controlegroep. Er is onderzocht met de BRIEF vragenlijst en de AWMA2-NL werkgeheugentest wat het effect van de Cogmed werkgeheugentraining op groepsniveau is. De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat de kinderen van de experimentele groep significant beter waren aan het einde van de training dan de controlegroep, wat betreft hun visueel-ruimtelijke werkgeheugen en –kortetermijngeheugen en hun fonologisch kortetermijngeheugen. Een aantal belangrijke knelpunten van dit onderzoek zijn echter wel de controlegroep en het gebruik van de BRIEF. De controlegroep bevatte geen placebobehandeling, de proefpersonen zijn niet random toegewezen waardoor het onderzoek geen echt experiment is en de BRIEF is een vragenlijst die als onvoldoende wordt beoordeeld door de COTAN op verschillende punten. Voor vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden om een placebobehandeling in te zetten bij de controlegroep en de leraren minder bij het onderzoek te betrekken om betrouwbaarheid van de BRIEF te verhogen. Dat wil zeggen dat coaches niet als trainingshulpen mogen fungeren in toekomstig onderzoek, dit zorgt er namelijk voor dat leraren te bewust in het onderzoek staan. Dit vergroot de kans op een self-fulfilling prophecy bij het invullen van de BRIEF, namelijk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk