De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op welke manier kan het Jeugdfonds Almelo haar bereik onder de doelgroep minimagezinnen vergroten?

Op welke manier kan het Jeugdfonds Almelo haar bereik onder de doelgroep minimagezinnen vergroten?

Samenvatting

Dit onderzoek gericht op het vergroten van het bereik van het Jeugdfonds Almelo is gedaan in opdracht van de gemeente Almelo en het Jeugdfonds Almelo. De vraag om onderzoek te doen naar het bereik van het Jeugdfonds is ontstaan nadat het Jeugdfonds moeilijk kon verantwoorden of het bereik maximaal was, of dat het bereik nog vergroot kan worden. Uit onderzoek van het NJI (2018) blijkt dat het thema relevant is. In dit onderzoek wordt gesteld dat er in totaal 292 duizend kinderen in armoede leven en dat de groep mensen die moet rondkomen van een bestaansminimum groeit. Kinderen die in armoede opgroeien kunnen sociaal en economisch uitgesloten worden, hierdoor kan armoede leiden tot een sociaal isolement (NJI, 2015). Het Jeugdfonds streeft ernaar om zo veel mogelijk kinderen in armoede te helpen, door kinderen deel laten nemen aan de samenleving middels sport of cultuur. De contributie en materialen worden middels vouchers (deels) vergoed door het Jeugdfonds Almelo. In dit onderzoek wordt er middels een kwalitatief onderzoek inzicht verschaft of het Jeugdfonds haar bereik kan vergroten en op welke manier. Er is hiervoor een literatuuronderzoek geweest en zijn er drie respondentgroepen geïnterviewd. De respondentgroepen die geïnterviewd zijn, zijn: zeven intermediairs, vier gezinnen die wel deelnemen aan het Jeugdfonds en vier gezinnen die niet deelnemen aan het Jeugdfonds. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat uitstroom van de minimagezinnen een belangrijke factor is in het bereik van het Jeugdfonds. De intermediairs krijgen een herinnering wanneer de aanvraag van de minimagezinnen afloopt. Echter blijkt uit dit onderzoek dat de intermediair de gezinnen niet op de hoogte stelt. Wanneer de uitstroom geminimaliseerd wordt, zal het bereik van het Jeugdfonds worden vergroot. Dit kan middels informatie over de her aanmelding na één jaar. Een groot deel van de gezinnen en intermediairs heeft behoefte aan een herinnering van de her aanmelding. Er is onderzocht hoe het Jeugdfonds de gezinnen hierin kan ondersteunen. Dit kan middels een App van het Jeugdfonds of een automatisch gegenereerde brief of e-mail. Daarnaast blijkt dat sommige gezinnen en instanties niet bekend zijn met het Jeugdfonds. Voor het Jeugdfonds is het van belang dat de naamsbekendheid bij de gezinnen en instanties wordt vergroot, hierdoor kan het bereik van het Jeugdfonds worden vergroot. Op basis van de resultaten en conclusies zijn er aanbevelingen gedaan voor het Jeugdfonds. De eerste aanbeveling is op technisch vlak, een app ontwikkelen, om de behoefte aan een her aanvraag te helpen herinneren maar ook algemene informatie over het Jeugdfonds. Deze aanbeveling wordt mede gedaan omdat het de onderzoekers is opgevallen dat de minimagezinnen de aanvraag simpelweg vergeten. Ook uit onderzoek van het WRR (2017) blijkt dat de minimagezinnen de mentale vermogens niet bezitten om de her aanvraag te onthouden. Meestal hebben de mensen uit minimagezinnen verschillende problematische leefomstandigheden waardoor het voor hen moeilijk is om ook zelf initiatief te nemen om de voorzieningen aan te vragen en echt actie te ondernemen voor de aanvraag. De tweede aanbeveling is het vergroten van de naamsbekendheid. Hierin kan er gebruik gemaakt worden van sleutelfiguren en instanties in de wijk. Het Jeugdfonds kan contact opnemen met de moskee. Daarnaast kan de naamsbekendheid genereerd worden middels posters, krant of folders. Er wordt aanbevolen om een grotere naamsbekendheid te krijgen omdat dat de stap naar het Jeugdfonds voor gezinnen zal verkleinen, en een tussenstap weg zal nemen. De derde aanbeveling heeft betrekking op de doorontwikkeling van de werkwijze van het Jeugdfonds. Dit kan bereikt worden door de intermediairs op de hoogte te houden van alle recente ontwikkelingen. Daarnaast wordt de aanbeveling gedaan om meer aandacht te schenken aan de her aanmelding, bijvoorbeeld middels een app, een brief, telefonisch of per e-mai

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk