De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het evacuatieproces binnen de VNOG nader beschouwd : Afstudeeronderzoek naar het evacuatieproces bij natuurbranden en overstromingen binnen de gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Het evacuatieproces binnen de VNOG nader beschouwd : Afstudeeronderzoek naar het evacuatieproces bij natuurbranden en overstromingen binnen de gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Samenvatting

Door de klimaatsverandering wordt het steeds warmer. Hierdoor komen periodes van grote droogte steeds vaker voor, maar ook de zeespiegel stijgt door smeltend ijs. Door deze ontwikkelingen komen ook in Nederland vaker natuurbranden voor zoals de natuurbrand bij Schoorl in 2009 maar ook overstromingen zoals de dijkdoorbraak bij het Utrechtse dorp Wilnis in 2003 en de dreiging van het hoge water in Limburg. Daarnaast recreëren burgers vaak op plaatsen die in een risicogebied liggen. Hierbij valt te denken aan de Veluwe met al zijn bossen of campings langs een rivier.
Om een ramp van een dergelijk omvang te kunnen bestrijden, moeten meerdere partijen samenwerken. De bestrijding van een ramp bestrijding kan alleen goed plaats vinden als er een samenspel is tussen de drie primaire hulpverleningsdiensten: politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en de gemeenten.
Gemeenten en hulpdiensten hebben op basis van wetgeving de verplichting om zich voor te bereiden op een ramp die zich binnen de gemeente kan voordoen.
In de oude wetgeving Wet Rampen en Zware Ongevallen was de gemeente belast met de voorbereiding hierop. Met de nieuwe Wet veiligheidsregio’s krijgt de veiligheidsregio een wettelijke verankering. De veiligheidsregio wordt belast met de beheersing van rampen en crises. Zij blijft functioneren als verlengd lokaal bestuur. De gemeentebesturen blijven verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Om inzicht te krijgen in hoe gemeenten hiermee omgaan en zijn voorbereid op een grootschalige evacuatie hebben wij door middel van literatuuronderzoek, deskresearch en interviews onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten maar mondjes maat zijn voorbereid op een grootschalige evacuatie. Gemeenten hanteren de wettelijke verplichtingen door de deelplannen in te vullen. Op een enkele gemeente na wordt er nauwelijks geoefend. Gemeenten leunen op de hulpdiensten in de verwachting dat zij het wel doen. Ook op het punt van risicocommunicatie, een wettelijke verplichting, wordt er weinig gedaan. Gemeenten weten niet hoe de burgers zijn voorbereid en of zij bewust zijn van het gevaar van een natuurbrand of een overstroming.
Hoewel gemeenten bewust zijn van de risico’s en de wil om samen te werken er misschien wel is gebeurt het niet tot nauwelijks. Samenwerking en afstemming binnen en buiten de keten is de oplossing om deze problemen te voorkomen. Door in het gemeentelijk beleid meer aandacht te besteden aan de rampbestrijding, hierin bestemmingsplannen rekening mee te houden en beleid te maken richting recreatiebedrijven zal een eventuele evacuatie beter verlopen. Voorop staat wel dat risico’s richting de burger moet worden gecommuniceerd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersBrandweer Noord-Oost Gelderland
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk