De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wearable als motivator, de fysiotherapeut als inspirator

Een kwantitatief onderzoek naar invloed van WeGo op motivatie, lichamelijke activiteit en gezondheid

De wearable als motivator, de fysiotherapeut als inspirator

Een kwantitatief onderzoek naar invloed van WeGo op motivatie, lichamelijke activiteit en gezondheid

Samenvatting

Inleiding: Wereldwijd stijgen de zorgkosten waarbij in Nederland de huidige 40-plusser, die nu gezond is, in 2040 deel uitmaakt van de groep die de meeste zorgkosten gebruikt. Het ontstaan van chronische aandoeningen door onvoldoende beweging is daar mede debet aan. TeamFysiek, praktijk voor fysiotherapie, hoopt met WeGo, een vervolgtraject na het fysiotherapeutisch behandeltraject, een praktische oplossing in handen te hebben, zodat meer mensen voldoen aan Beweegrichtlijnen 2017. Welke invloed WeGo, een combinatie van een face-to-face doelstelling- en evaluatiegesprek en het vier weken lang gebruiken van een wearable, heeft op autonome motivatie om te bewegen, lichamelijke activiteit en zelfervaren gezondheid bij 40-plussers na een fysiotherapeutisch behandeltraject is de eerste onderzoeksvraag van dit onderzoek. De tweede vraag is, hoe de relationele band tussen fysiotherapeut en zorggebruiker en het gebruik van de wearable na WeGo ervaren wordt. Methode: Na een doelgerichte steekproef binnen de patiëntenpopulatie van TeamFysiek is een one group pretest-posttest onderzoek uitgevoerd met 31 deelnemers van 40 jaar en ouder die fysiotherapeutisch uitbehandeld waren. De accuraatheid van de wearable is getest en betrouwbaar bevonden. Na uitvoering van WeGo is op T0 en vier weken later op T1, zelfervaren lichamelijke gezondheid, autonome motivatie om te bewegen en lichamelijke activiteit gemeten. Aanvullend is op T1 de relationele band en het gebruik van de wearable uitgevraagd. Resultaten: Een significante toename voor zowel zelfervaren lichamelijke gezondheid T0 (M= 41,04, SD= 6,79) ten opzichte van T1 (M= 45,55, SD= 8,22), t(30) = 4,92, p< ,001 (tweezijdig), h2 = ,45, 95% CI[2,64, 6,38], als voor autonome motivatie om te bewegen T0 (M= 2,15, SD= 0,72) ten opzichte van T1 (M= 2,71, SD= 0,50), t(30) = 7,71,p< ,001 (tweezijdig), h2 = ,66, 95% CI[0,42, 0,72] is vastgesteld. Voor lichamelijke activiteit is op T1 een significant verschil in het aantal mensen dat wel en niet voldoet aan Beweegrichtlijnen 2017 in vergelijking met T0, p= ,03, OR= 1,83, 95% CI[1,25, 2,67]. Op T1 is een verdubbeling van deelnemers die voldoen aan Beweegrichtlijnen 2017 in vergelijking met T0. Voor relationele band ligt het gemiddelde per stelling tussen 3,87 (SD= 0,72) en 4,52 (SD= 0,63), Range (3, 5). Het gemiddelde van drie stellingen voor het gebruik van de wearable ligt tussen 3,52 (SD= 0,79) en 4,29 (SD= 0,78), Range (2, 5). De vierde stelling laat zien dat niemand gestopt is met het gebruik van de wearable. Conclusie: WeGo lijkt een praktische oplossing om mensen gemotiveerd actiever te laten worden, zodat ze voldoen aan Beweegrichtlijnen 2017. Gerandomiseerd vervolgonderzoek moet dit verder verduidelijken. WeGo is vooralsnog in te zetten als vervolgtraject na een fysiotherapeutisch behandeltraject met weinig extra personele inzet en tijdsinvestering. Hiervoor is het noodzakelijk dat fysiotherapeuten goed getraind zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2019-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk