De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De begeleiding aan asielzoeker en advocaat tijdens de AA

De begeleiding aan asielzoeker en advocaat tijdens de AA

Samenvatting

VluchtelingenWerk op de POL/AC Doetinchem, een combinatie van een ProcesOpvangLocatie(POL) en Aanmeldcentrum(AC), vervult zowel taken ter voorbereiding op de Algemene Asielprocedure(AA) als ter ondersteuning tijdens de AA. VW geeft ter voorbereiding voorlichting over de AA aan de asielzoekers en voert individuele gesprekken met asielzoekers over hun identiteit, nationaliteit, reisroute en vluchtreden. Deze gesprekken worden de VVA gesprekken genoemd en de informatie uit zo’n gesprek kan ter ondersteuning naar de advocaat worden gestuurd.
Naast de taken die VW uitvoert voordat de AA van start gaat, ondersteunt VW de asielzoekers ook tijdens de AA. Tijdens de AA vinden twee gehoren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) plaats, het Eerste gehoor (EG) en Nader gehoor (NG). VW ondersteunt de asielzoekers door, een aantal van, deze gehoren bij te wonen. Naar aanleiding van een bijwoning maakt de vrijwilliger van VW een bijwoonverslag, in dit verslag komt een handgeschreven verslag met daarin alles letterlijk genoteerd wat er gezegd is tijdens het gehoor door alle gespreksdeelnemers plus een ingevuld bijwoonformulier met vragen over het gehoor. Dit bijwoonverslag wordt naar de advocaat gestuurd.
VW heeft er geen duidelijk beeld van wat de advocaat precies met deze bijwoonverslagen doet of kan doen ten aanzien van de correcties en aanvullingen. Meer inzicht hierop biedt VW de kans om, mogelijk, de aansluiting tussen de werkzaamheden van VW en de advocaten te verbeteren. De doelstelling van dit onderzoek is namelijk de aansluiting tussen de bijwoningen van VW en de correcties en aanvullingen van de advocaten te optimaliseren. Een betere aansluiting kan ervoor zorgen dat de advocaten beter gebruik kunnen maken van de bijwoonverslagen van VW, om zo de asielzoekers beter te kunnen begeleiden tijdens de AA.
Voor de uitvoer van dit onderzoek zijn acht gesprekken ten aanzien van de correcties en aanvullingen bij vijf verschillen advocaten geobserveerd en aan de hand van de resultaten uit het observatieonderzoek zijn er vijf andere advocaten geïnterviewd over de bijwoningen die VW uitvoert. Tijdens deze interviews is onder andere gevraagd naar het gebruik van de bijwoningen en bijwoonverslagen, de meningen erover en mogelijke verbeterpunten.
Advocaten waren over het algemeen positief over de bijwoningen en bijwoonverslagen van VW en gaven aan geen informatie te missen. Een tip was wel om alles letterlijk mee te schrijven, zowel wat de IND-ambtenaar zegt als de asielzoeker maar dat bepaalde zaken zoals namen van familie, plaatsnamen of adressen best overgeslagen mogen worden zodat zeker is dat de volgende vraag niet gemist wordt omdat men nog druk is de juiste spelling te noteren. Daarnaast zijn er uit de interviews nog een aantal suggesties of adviezen gekomen ter verbetering van de bijwoningen van VW.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk