De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding in de zorg onder druk

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de begeleiding van verstandelijk beperkten met psychiatrische stoornissen

Begeleiding in de zorg onder druk

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die invloed hebben op de begeleiding van verstandelijk beperkten met psychiatrische stoornissen

Samenvatting

Dit onderzoek is verricht op de locatie De Losserhof van De Twentse Zorgcentra. Op deze locatie, bij de woongroepen Rondweg 31 en 33, is onderzocht welke factoren invloed hebben op de begeleiding van verstandelijk beperkten met psychiatrische stoornissen en hoe deze begeleiding verbeterd kan worden. Dit onderzoek is voortgekomen naar aanleiding van de hoge aanwezige werkdruk, de overgang naar een zelforganiserend team en het hoge personeelsverloop. Dit onderzoek is relevant omdat het factoren in beeld brengt die invloed hebben op de huidige begeleiding van de cliënten en hoe deze verbeterd kan worden. Dit onderzoek laat zien welke huidige ontwikkelingen in de zorg er zijn en wat de invloed hier van is op zowel de medwerkers, als cliënten. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. De medewerkers van beide woongroepen zijn geïnterviewd en deze resultaten zijn geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een hoge werkdruk bij het personeel, er is veel personeelsverloop en veel fysieke agressie op de groep. Hierbij is de overgang naar een zelforganiserend team niet goed geregeld waardoor medewerkers vastlopen bij meerdere zorgtaken, is er geen vaste gedragsdeskundige aanwezig op een van de woongroepen en is de behoefte naar bijscholing groot. Verder geven medewerkers aan dat ze veel nieuwe krachten moeten inwerken en ze handelingsverlegenheid ervaren in sitaties met agressie of het aanvragen van Meerzorg. Ook kwam uit de resultaten naar voren dat medewerkers niet bewust zijn van de gebruikte methodieken op de woongroep, maar dat enkele aspecten van methodieken wel terugkomen. Voor het verbeteren van de begeleiding is het noodzakelijk dat er een stabiel team wordt gecreeërd, het zelforganiserend team beter wordt georganiseerd en feedback momenten worden geïmplementeerd.  Ook is het werven van nieuw personeel, het scholingsbudget bespreekbaar maken bij de organisatie en het herhalen van cursussen noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk