De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Europese erfrechtverordening

Een juridisch onderzoek naar de belangrijkste wijzigingen en (praktijk)gevolgen voor het notariaat die de Europese erfrechtverordening met zich mee brengt vanaf 17 augustus 2015

De Europese erfrechtverordening

Een juridisch onderzoek naar de belangrijkste wijzigingen en (praktijk)gevolgen voor het notariaat die de Europese erfrechtverordening met zich mee brengt vanaf 17 augustus 2015

Samenvatting

De Europese erfrechtverordening is op 12 juni 2012 door de Europese Raad aangenomen. In de verordening is bepaald dat deze vanaf 17 augustus 2015 van toepassing zal zijn op de erfopvolging van grensoverschrijdende nalatenschappen in de lidstaten. Het doel hiervan is de erfopvolging van grensoverschrijdende nalatenschappen aanzienlijk te vereenvoudigen en minder kostbaar te maken. Dit doel moet worden behaald door harmoniseren van de IPR regels van de lidstaten. De Europese Commissie is al jaren bezig geweest met het tot stand brengen van de verordening. Ondertussen zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd waaruit is gebleken dat de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen vaak praktische problemen bevatten en te complex zijn. Dit komt omdat iedere staat in principe haar eigen regels van het IPR heeft.
Notariskantoor Hof wil zich meer bezig gaan houden met het internationale erfrecht; het kantoor ziet hier veel mogelijkheden in. Aangezien het kantoor nog geen ervaring op dit gebied heeft is voor het kantoor van belang te weten hoe de wettelijke regels betreffende het internationaal erfrecht er tegenwoordig uitzien en welke wijzigingen en mogelijkheden de Europese erfrechtverordening met zich mee zal gaan brengen voor de praktijkuitvoering van het kantoor. Op deze manier kan het kantoor anticiperen op de wetswijziging,
Het doel van deze scriptie is om op 2 juni 2014 een onderzoeksrapport te overhandigen aan dhr. mr. Hof, notaris bij Notariskantoor Hof, waarin de voornaamste wijzigingen worden benoemd die de Europese erfrechtverordening met zich mee zal gaan brengen vanaf 17 augustus 2015 en die tevens gevolgen hebben voor de praktijkuitvoering van de notaris en de informatievoorziening aan zijn cliënten. Ook zullen hierin concrete aanbevelingen worden opgenomen die betrekking hebben op de gevolgen die ontstaan zodra de verordening van toepassing is zodat het kantoor in de toekomst verantwoord advies kan geven aan haar cliënten.
Wanneer in Nederland een nalatenschap openvalt beheerst het Nederlands rechts doorgaans de erfopvolging. Wanneer deze nalatenschap internationale aspecten bevat wordt er gesproken van een grensoverschrijdende nalatenschap en zijn de regels van het Nederlandse IPR hierop van toepassing. Deze regels worden opgesplitst in drie hoofdonderdelen en regelen de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke recht op de erfopvolging van de nalatenschap en de erkenning en uitvoering van buitenlandse beslissingen en authentieke akten. Uit het onderzoek blijkt dat er in de huidige praktijk enkele knelpunten voor problemen zorgen.
Deze knelpunten verdwijnen wanneer de verordening van toepassing zal zijn. Het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat één bevoegde autoriteit aan de hand van één toepasselijk recht over de erfopvolging beslist. Uit het onderzoek is gebleken dat de voornaamste wijzigingen in het Nederlands internationaal erfrecht zijn het grotere toepassings- en werkingsgebied, het ontbreken van voorwaarden aan het aanknopingspunt voor het toepasselijke recht, een uniforme bevoegdheidsregeling en erkennings- en uitvoeringsregeling en een beperktere rechtskeuzemogelijkheid. De belangrijkste wijzigingen voor de Nederlandse notaris zijn de wijzigingen van het conflictenrecht, namelijk het ontbreken van voorwaarden aan het aanknopingspunt van het toepasselijk recht en de beperktere rechtskeuzemogelijkheid. Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de uitoefening van de drie belangrijkste taken van de Nederlandse notaris op het gebied van erfrecht, namelijk het opstellen van testamenten, het afgeven van verklaringen van erfrecht en het afwikkelen van nalatenschappen. De verordening wordt in Nederland verwelkomt, aangezien deze voor rechtszekerheid, eenvoud en een snellere afwikkeling zal gaan zorgen.
Voordat het kantoor zich bezig gaat houden met het internationale erfrecht wordt ze aangeraden zich ook te gaan ve

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk