De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scoren met de juiste competenties

Een onderzoek naar competenties van docenten in een traject om de kracht van jongeren te bevorderen

Scoren met de juiste competenties

Een onderzoek naar competenties van docenten in een traject om de kracht van jongeren te bevorderen

Samenvatting

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in Nederland hoger als men dit verglijkt met andere landen wereldwijd. De Nederlandse regering blijft daarom voorzieningen ontwikkelen om deze cijfers terug te dringen, bijvoorbeeld plusvoorzieningen. Assist, waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden, is een plusvoorziening/traject van het ROC van Twente. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de docent binnen dit traject als een van de succesfactoren wordt gezien. Dit onderzoek heeft zich dan ook gericht op de docenten die werkzaam zijn binnen dit traject. De vraagstelling is als volgt:
‘’In hoeverre bezitten de docenten, die werkzaam zijn binnen Assist te Almelo, onderdeel van het ROC van Twente, aangesloten bij Playing for Success, die werken met voortijdig schoolverlaters de competenties van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) volgens de docenten zelf en de jongeren?’ '
Om op bovenstaande vraag een antwoord te krijgen is er een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Door middel van een inventariserend onderzoek is er gekeken naar de huidige situatie bij Assist. Er is gekeken naar welke competenties de docenten bezitten en hoe deze worden uitgevoerd door middel van een survey en semigestructureerde interviews. De survey is afgenomen bij de jongeren die het traject op het moment van het onderzoek volgden. Bij de directrice, leidinggevende en de docenten zijn de interviews afgenomen. Het is gebleken dat de docenten die werkzaam zijn binnen Assist beschikken, volgens docenten en de jongeren, over de competenties zoals deze zijn beschreven in de Wet BIO. Alle docenten geven aan deze competenties toe te passen in de praktijk.
Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de Assist-docenten vanuit een wat andere invalshoek kijken dan die waarvoor de competentie-eisen uit de Wet BIO zijn opgesteld; het ‘reguliere’ onderwijs. Het is opvallend dat hun terminologie niet aansluit bij het gebruik van de competenties volgens de Wet BIO, terwijl het toch een deels onderwijssituatie betreft. De Assist-docenten richten zich veel meer op welzijn dan onderwijs, ze spreken minder in onderwijstermen. Als echter gekeken wordt naar hun beroepsbekwaamheid, blijken zij die in de praktijk volledig te beheersen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk