De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Somaliers en zelfredzaamhied

zeker haalbaar

Somaliers en zelfredzaamhied

zeker haalbaar

Samenvatting

Tijdens dit onderzoek is onderzocht met welke factoren Vluchtelingenwerk Gelderland locatie Winterswijk volgens de Somalische doelgroep rekening moet houden tijdens het coachingstraject, opdat ze binnen één jaar zelfredzaam zijn. Dit is onderzocht, omdat blijkt dat de Somalische doelgroep niet binnen één jaar zelfredzaam is, terwijl andere etnische groepen dit vaak wel zijn.
Tijdens het theoretische gedeelte van het onderzoek is het huidige coachingstraject onderzocht  en de definitie van zelfredzaamheid. Bij vluchtelingenwerk wordt gewerkt met drie trajecten. Het eerste traject staat in het teken van coaching, het begeleiden van de cliënt en hem ondersteunen, dit traject duurt 6 maanden. Het tweede traject staat in het teken van zelfredzaamheid, hier moet de cliënt leren om veelal zelfstandig te werken, dit traject duurt ook 6 maanden. Hierna is de begeleiding afgelopen, maar kunnen ze wel komen voor het traject info en advies. In dit traject kunnen zij vragen stellen. Onder zelfredzaamheid wordt verstaan dat ze zonder hulp of ondersteuning van anderen zich in de huidige maatschappij kunnen redden. Ook is er informatie opgezocht over de Somalische doelgroep in zowel Somalië als in Nederland. Nadat het theoretische gedeelte was afgerond zijn er interview vragen opgesteld en konden de interviews worden afgenomen bij de Somaliërs die hebben gereageerd op de uitnodiging. Doormiddel van interviews onder Somaliërs die het coachingstraject volgen is onderzocht hoe de Somaliërs over het huidige coachingstraject denken en werden de belemmerende factoren besproken.
Uit het onderzoek kwamen de volgende gegevens naar voren: de Somaliërs geven aan tevreden te zijn met het huidige coachingstraject, maar dat het aangevuld zou kunnen worden met een vaste contactpersoon, groep coaching, meerdere spreekuren en een midden evaluatie. Er is aangegeven dat één jaar coaching te kort is en dat er binnen dit jaar weinig tijd is om bepaalde dingen zelf te leren. Dit heeft te maken met de taal problemen. Het is belangrijk dat er altijd een tolk wordt gebeld, wanneer de Somaliërs de hulpvraag niet kunnen formuleren of het antwoord op de hulpvraag niet begrijpen.
Een mogelijke verklaring volgens Somaliërs zou kunnen zijn dat de Somaliërs minder zelfredzaam zijn ten op zicht van andere etniciteiten, omdat de Somalische doelgroep al 22 jaar in oorlog leeft en in het land van herkomst geen regering aanwezig is. Hierdoor zijn er geen regels, structuur en er is ook geen scholing. Andere etniciteiten hebben vaak wel scholing gehad, ook al is het maar basisonderwijs. Daarnaast hebben Somaliërs veel zorgen over de familie in het land van herkomst en zijn daar  meer mee bezig dan met de zelfredzaamheid. De conclusie van dit onderzoek is dat vaste contactpersonen meer kunnen bereiken bij deze doelgroep. Vaste contactpersonen kunnen op afspraak werken en eventueel huisbezoeken doen als er vraag naar is. In een midden evaluatie worden de doelen regelmatig bijgesteld. Doordat één contactpersoon meer zicht heeft op de doelen en het proces naar het behalen van de doelen kan een doel op tijd worden aangepast als dat nodig is. Daarnaast zou het leren in groepsverband ook een meerwaarde zijn. Het bellen van tolken blijft in het hele proces van belang. Het is belangrijk dat de doelgroep leert om de Nederlandse taal te spreken, want dan kan de doelgroep ook pas leren van de zelfredzaamheid.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk