De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Risico's: verhoogt actualiteit de realiteit?

Risicocommunicatie in een actuele context; op weg naar zelfredzaamheid

Risico's: verhoogt actualiteit de realiteit?

Risicocommunicatie in een actuele context; op weg naar zelfredzaamheid

Samenvatting

Elke dag staan burgers bloot aan verschillende risico’s. Het is de taak van de overheid om burgers te informeren over welke omgevingsrisico’s er voorkomen. Sinds 2010 is dit de wettelijke taak van de veiligheidsregio. Het voornaamste doel hiervan is om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Daarom zet de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) met behulp van risicocommunicatie in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers. Het lijkt erop dat de huidige top-down aanpak onvoldoende werkt en daarom is de VNOG op zoek naar een nieuwe manier van informatieverstrekking gericht op het simuleren van de (indirecte) persoonlijke ervaring van burgers. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de samenhang is tussen persoonlijke ervaring met actuele rampen en crises en (de voorspellers van) de zelfredzaamheid van burgers. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is dan ook:
Wat is de relatie tussen persoonlijke ervaring met actuele rampen en crises en (de voorspellers van) de zelfredzaamheid van burgers en op welke manier kan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hierop inspelen met risicocommunicatie om zelfredzaamheid te bevorderen?
Door middel van literatuuronderzoek is er besloten om de focus te leggen op de volgende voorspellers van zelfredzaamheid: informatiebehoefte, risicoperceptie en efficacy beliefs (self-efficacy en response efficacy). Er is een experiment uitgezet dat getracht heeft de (indirecte) persoonlijke ervaring van burgers te simuleren in de experimentele groep met behulp van een risicocommunicatieboodschap. De controlegroep kreeg een saaiere en statische boodschap te lezen. Voor deze boodschappen zijn de risico’s
extreem weer en elektriciteitsuitval gebruikt. Daarnaast zijn de middelen en mogelijkheden van de VNOG geanalyseerd met behulp van onderzoek naar ‘good practices’ op het gebied van risicocommunicatie. Om aanbevelingen te kunnen doen waar de VNOG baat bij heeft is er een open gesprek gevoerd met een aantal leden van het risicocommunicatie-coördinatieteam (RCCT).
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de proefpersonen behoefte hebben aan informatie via een website. De gewenste zender zijn in eerste instantie de gemeenschappelijke hulpdiensten in samenwerking met de gemeenten. De burger heeft vooral behoefte aan informatie over wat de burger kan doen in noodsituaties, hoe hij gewaarschuwd wordt en welke voorbereidende maatregelen hij kan treffen. Het blijkt dat er samenhang bestaat tussen de ervaren persoonlijke ervaring en risicoperceptie, response efficacy (het advies is nuttig) en zelfredzaamheid. Er is geen significante samenhang met self-efficacy (‘ik kan het advies uitvoeren’). Het lijkt dat het in het experiment niet gelukt is om de persoonlijke ervaring in de experimentele groep te simuleren. Er is wel een verschil in de gemeten persoonlijke ervaring in de controlegroep vergeleken met de experimentele groep, waarbij de persoonlijke ervaring in de controlegroep hoger uitvalt dan in de experimentele groep. Daardoor kan er dus niet geconcludeerd worden dat de simulatie gewerkt heeft.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk