De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herinrichting van het Functiehuis

Herinrichting van het Functiehuis

Samenvatting

In de loop der jaren is er binnen Zorgfederatie Oldenzaal een groei in het aantal medewerkers en vrijwilligers ontstaan. Deze groei heeft, in combinatie met het moderniseren van de organisatie, gevolgen gehad voor het functiehuis.
Mede door de hogere verantwoordelijkheid die medewerkers krijgen en het toepassen van competenties wordt er op een andere manier gewerkt (Altink, A., Schoonman, W., & Seegers, 2004, pag. 3)
Deze andere manier van werken zal doorgevoerd moeten worden binnen de organisatie. Tot op heden zijn deze veranderingen nog niet doorgevoerd waardoor veel tijd, en daardoor geld, verloren gaat met het zoeken en controleren naar de correcte functienamen. Ook zorgt de niet vastgestelde functiestructuur voor vele onduidelijkheden waardoor minder efficiënt gewerkt wordt.
Bij het doorvoeren van deze veranderingen is het van belang dat het huidige functiehuis op orde is. Op dit moment is het functienamenbestand binnen Zorgfederatie Oldenzaal geen geschreven document waardoor het zich onnodig heeft uitgebreid.
De hoofdvraag die dan ook centraal staat tijdens mijn onderzoek is:
Hoe kan het functiehuis binnen Zorgfederatie Oldenzaal opgeschoond worden en in de toekomst gewaarborgd blijven?
Deze hoofdvraag beschrijft meteen de afbakening van de opdracht die uitgevoerd wordt.
Het gehele project dat Zorgfederatie Oldenzaal zal doorlopen kan worden onderverdeeld in drie fasen, waarvan in deze scriptie voornamelijk wordt ingegaan op fase 1: de opschoning en waarborging van het functiehuis. Na het uitvoeren van deze fase wil Zorgfederatie Oldenzaal de mogelijkheden bekijken voor het invoeren van een generiek functiehuis waarbij automatisering via het personeelsinformatiesysteem in de toekomst plaats kan vinden.
Tijdens het afstudeerproject is zowel van onderzoek als van uitvoering sprake geweest. Aan de hand van een literatuurstudie heb ik me verdiept in de deelonderwerpen die aan bod komen tijdens het onderzoek. Door het uitvoeren van een deskstudie in de arbeidsovereenkomsten, het personeelsinformatiesysteem CURA en de functiebeschrijvingen, heb ik conclusies over het huidige functiehuis getrokken. Na het voeren van verkennende gesprekken met de managers en de hoofden, en hierbij de huidige gegevens te betrekken, heb ik het gewenste functiehuis kunnen bepalen en hierop een advies geschreven. Dit advies is omgezet in een (goedgekeurd) besluitvormingsstuk. Het resultaat dat hiermee bereikt is, is een vernieuwde functienamenlijst die in de toekomst uniform wordt overgenomen in zowel de Arbeidsovereenkomsten, het personeelsinformatiesysteem CURA en de functiebeschrijvingen.
Naast de opschoning van het functienamenbestand komen ook de waarborgingsprocedure en de functiebeschrijvingen aan bod. Ook heb ik me verdiept in de invoering van een generiek functiehuis, fase 2. Mijn bevindingen hiervan heb ik in een adviesnota geschreven.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersZorgfederatie Oldenzaal
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk