De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het huidige werkproces omtrent woonfraude dat de woningcorporatie deltaWonen hanteert.

Een onderzoek naar het huidige werkproces omtrent woonfraude dat de woningcorporatie deltaWonen hanteert.

Samenvatting

In opdracht van deltaWonen is een onderzoek verricht naar het huidige werkproces omtrent woonfraude dat woningcorporatie deltaWonen hanteert. Het beoogde doel van het onderzoek is om inzicht te geven in het huidige werkproces omtrent woonfraude en hoe deze verbeterd kan worden zodat woonfraude wordt aangepakt. Hierbij is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Welke aanpassingen zijn er binnen het huidige werkproces omtrent woonfraude dat woningcorporatie deltaWonen met het werkgebied Zwolle, Kampen en Oldebroek hanteert nodig om tot een voor alle betrokkenen eenduidig en helder werkproces te komen? Middels literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat woonfraude inhoudt en hoe deltaWonen hiermee omgaat. Hieruit is gebleken dat deltaWonen op het moment reactief reageert op woonfraude. Door middel van interviews met de medewerkers is verduidelijkt hoe zij het huidige werkproces omtrent woonfraude ervaren en wat volgens hen nodig is om dit te optimaliseren. Hieruit is gebleken dat de medewerkers in hun huidige ervaringen tegen knelpunten aanlopen. Zo is er geen samenwerkingsconvent met de gemeente en is het werkproces niet bekend onder de medewerkers. Tot slot is literatuuronderzoek verricht om in kaart te brengen hoe andere woningcorporaties in het land met woonfraude omgaan. Gebleken is dat binnen deze woningcorporaties specialistische medewerkers zijn aangesteld die zich bezig houden met de aanpak van woonfraude. Daarnaast hebben zij een meldpunt woonfraude. De kansrijke meldingen worden opgepakt door de specialistische medewerkers. Ook de medewerkers hebben in de interviews bevestigd dat zij dit binnen deltaWonen missen. 
De uitkomsten van het onderzoek, hebben voor verscheidene aanbevelingen gezorgd. De belangrijkste aanbeveling is een samenwerkingsconvenant met de gemeente. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat een convenant ten grondslag ligt aan de adequate aanpak van woonfraude. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk