De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezondheidsapplicaties in de geestelijk gezondheidszorg

Een studie naar het applicatiegebruik van patiënten met een bipolaire stoornis

Gezondheidsapplicaties in de geestelijk gezondheidszorg

Een studie naar het applicatiegebruik van patiënten met een bipolaire stoornis

Samenvatting

Er is een grote opkomst zichtbaar van gezondheidsapplicaties. Echter, er zijn veel studies die aantonen dat er een gebrek is aan onderzoek op dit gebied en/of de applicaties voldoen niet aan de eisen van richtlijnen, privacy, bronvermelding en monitoring. Om binnen de zorg gericht op de bipolaire stoornis mee te kunnen gaan met de huidige ontwikkelingen in de technologie, wordt binnen het promotieonderzoek WELLBE-BD een gedegen applicatie ontwikkeld. Hiervoor is het van belang het applicatiegebruik van de doelgroep en de belangrijke aspecten van dit gebruik in kaart te brengen, zodat beter aangesloten kan worden bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Dit zal onderwerp zijn van dit scriptieonderzoek.
 
Het doel van dit scriptieonderzoek was inzicht geven in het gebruik van gezondheidsapplicaties van patiënten met een bipolaire stoornis en het leveren van nieuwe informatie over applicatiegebruik voor de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij stond de vraag centraal wat de kenmerken zijn van het gebruik van gezondheidsapplicaties onder patiënten met een bipolaire stoornis en welke aspecten van een applicatie daaraan bijdragen. De inventarisatie van applicatiegebruik kan als basisinformatie dienen voor de te ontwikkelen applicatie binnen het promotieonderzoek en de belangrijke aspecten kunnen geïntegreerd worden binnen de applicatie.
 
Om antwoord te geven op de centrale vraag werden twee dataverzamelingsmethoden gebruikt bij patiënten in zorg bij het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen en het regioteam Bipolaire stoornissen van Dimence. Via de vragenlijsten werd het applicatiegebruik geïnventariseerd en via de interviews werden de belangrijke aspecten in het applicatiegebruik uitgevraagd.
 
Uit de resultaten blijk onder meer dat meer dan de helft van de respondenten geen gezondheidsapplicaties gebruikt. Belangrijke aspecten die naar voren komen bij het gebruiken van een applicatie zijn gebruiksvriendelijkheid, meerwaarde en keuzevrijheid hebben. Ook contact met anderen en het aansluiten van de inhoud bij de behoeften komt naar voren.
 
Kanttekeningen zijn de geringe steekproef en het niet consistent handhaven van de definitie gezondheidsapplicaties onder de respondenten. De resultaten verkregen via de interviews zijn in overeenstemming met voorgaand onderzoek. Aanbevolen wordt om de verkregen aspecten te integreren in de nieuw te ontwikkelen applicatie. Tevens wordt aanbevolen vervolgonderzoek te doen naar of er daadwerkelijk behoefte is aan een nieuwe applicatie en naar de reden waarom het overgrote deel van de steekproef geen gezondheidsapplicaties gebruikt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk