De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Woongemeenschap van Ouderen

Onderzoek naar de interesse onder 55-plussers van Amerongen voor een woongemeenschap van ouderen

Adviesrapport Woongemeenschap van Ouderen

Onderzoek naar de interesse onder 55-plussers van Amerongen voor een woongemeenschap van ouderen

Samenvatting

SAMENVATTING
 
De opdrachtgever voor het onderzoek naar Centraal Wonen in Amerongen, is de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH).
Deze stichting heeft als kerngedachte: anders wonen en anders met je woonomgeving omgaan. De slogan op de website van de stichting geeft dit prachtig weer:
‘Bouwen gericht op wensen en creativiteit, wonen met een eigen karakter, leven in gezamenlijkheid’
De aanleiding van dit onderzoek is de wens van CBWH om in Amerongen een Centraal Wonen groep op te richten. CBWH wil via dit onderzoek antwoord op de vraag of er interesse is voor een dergelijke woongroep en zo ja, onder welke voorwaarden.
Dit adviesrapport beantwoordt de vraag of er interesse is voor Centraal Wonen voor 55-plussers in Amerongen en geeft een inventarisatie van de woonwensen die de mogelijk geïnteresseerden hebben.
 Doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
 

Het opstellen van een handreiking voor de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug met daarin een overzicht van de in Centraal Wonen geïnteresseerde 55-plussers van Amerongen en welke woonwensen zij hebben.
 
 

  
Probleemstelling behorende bij de doelstelling:
 

In welke mate zijn inwoners van Amerongen, die 55 jaar of ouder zijn, geïnteresseerd in het wonen in een Centraal Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen en welke woonwensen hebben zij voor het project?
 

  
De volgende onderzoeksvragen dienen om de probleemstelling te beantwoorden:
 Onderzoeksvragen


Wat zijn de kenmerken van het concept Centraal Wonen?


Op welke wijze zijn vergelijkbare Centraal Wonen projecten voor 55-plussers ingericht?


Hoe ervaren 55-plussers in Amerongen hun huidige woning en woonomgeving?


In welke mate zijn 55-plussers in Amerongen geïnteresseerd in het wonen in het Centraal Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen?


Welke woonwensen hebben geïnteresseerde 55-plussers voor het wonen in een Centraal Wonen project ?
 
Methodiek 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk