De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Steunkousen aantrekken, tijdsdruk en ouderen

Waarom HBO V studenten wel of niet kiezen voor de wijkverpleging

Steunkousen aantrekken, tijdsdruk en ouderen

Waarom HBO V studenten wel of niet kiezen voor de wijkverpleging

Samenvatting

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen HBO V studenten van Saxion hebben om wel of niet te kiezen voor de differentiatie Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). Deze differentiatie is vooral gericht op wijkverpleging. Door ontwikkelingen in de zorg zijn er de komende jaren meer HBO opgeleide wijkverpleegkundigen nodig, studenten HBO V kiezen echter niet voor de MGZ. Het is van belang om te weten welke redenen studenten hebben om wel of niet te kiezen voor de MGZ, voordat er maatregelen genomen worden om er voor te zorgen dat er meer studenten gaan kiezen voor de MGZ. De vraag werd onderzocht, onder derde en vierdejaarsstudenten, door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek met focusgroepen.
Studenten geven aan de keuze voor een differentiatie zo lang mogelijk uit te stellen, zodat ze na de opleiding veel mogelijkheden hebben. Beeldvorming speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een differentiatie. Studenten denken dat verpleegkundigen vooral in het ziekenhuis werken, de andere differentiaties zijn onbekend. Het beeld van de differentiaties wordt vooral gevormd door mensen uit de directe omgeving. Stage-ervaring is van belang om een goed beeld te krijgen. Om een juist beeld te krijgen moet de student gekoppeld worden aan een stagebegeleider van hetzelfde deskundigheidsniveau. Studenten geven aan dat de opleiding geen rol speelt bij de keuze of bij de beeldvorming.
Studenten benoemen voor- en nadelen van het werken in de MGZ. Studenten die kiezen voor de MGZ vinden vooral de langdurende contacten een pluspunt, studenten die kiezen voor het ziekenhuis geven aan dat zij de kortdurende en snel wisselende zorg waarderen. Studenten willen daarnaast afwisseling in hun werkzaamheden, zij vinden dit terug in de differentiatie waar ze voor gekozen hebben. Studenten die niet kiezen voor de MGZ noemen het werken in de wijk saai, ze vinden het een minpunt dat je niet in teamverband werkt en de gebroken diensten zijn een nadeel.
Studenten geven aan dat je bepaalde persoonskenmerken moet hebben om te kiezen voor de wijk. De student die hiervoor kiest is zelfstandig, neemt graag verantwoordelijkheid op zich, is creatief en houdt van improviseren. Tot slot kiezen studenten voor de MGZ vanwege interessante toekomstige ontwikkelingen.
Het onderzoek eindigt met aanbevelingen voor opleiding en zorginstellingen om ervoor te zorgen dat meer HBO V studenten gaan kiezen voor de wijkverpleging. De belangrijkste aanbeveling is dat thuiszorgorganisaties en de opleiding de samenwerking zoeken om deze uitdaging op te pakken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2015-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk