De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project Match

Een extra helpende hand

Project Match

Een extra helpende hand

Samenvatting

 
 
 
Project Match is een project waarbij jongeren naast de hulpverlening van Jarabee een vrijwilliger van Humanitas als coach toegewezen krijgen. Doel van project Match is het voorkomen dat de jongeren na een tijdje opnieuw terugvallen in de hulpverlening.
 
 
 
Dit onderzoek is een onderdeel van een overstijgend onderzoek dat uitgevoerd werd door het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (EJT). Het overstijgende onderzoek richt zich op de meerwaarde van project Match voor Jarabee. Het doel van dit deelonderzoek is dat er inzicht verkregen wordt in de effecten die project match opleveren voor de deelnemende jongeren. Hierbij is de volgende hoofdvraag opgesteld:
 
Wat levert de coaching door de vrijwilligers aan de jongere op voor de jongeren die deelnemen aan project Match?
 
 
 
Om deze vraag te beantwoorden werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt is van zowel literatuuronderzoek als van interviews met in totaal negentien cliënten van Jarabee. De interviews werden afgenomen met behulp van een half gestructureerde vragenlijst. De verkregen gegevens werden op kwantitatieve manier verwerkt.
 
 
 
Project Match heeft verschillende positieve effecten opgeleverd voor de deelnemende jongeren. De respondenten hebben aangegeven dat project Match hen het gevoel heeft gegeven dat zij gezien worden. Dankzij de coach hebben de jongeren beter leren plannen en kregen zij meer structuur in hun leven. Verder is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat de jongeren meer zelfvertrouwen en een positievere manier van denken hebben ontwikkeld. Over het algemeen zijn zij meer gemotiveerd en zijn de jongeren actiever geworden sinds de deelname aan project Match. Uiteindelijk hebben zij met hun persoonlijke contacten positievere relaties ontwikkeld.
 
 
 
De jongeren hebben het als positief ervaren dat project Match informele zorg biedt. Een belangrijke aanbeveling is dus ook om het informele te behouden. De meeste respondenten hebben aangegeven dat de projectduur van een jaar voldoende is. Er wordt vanuit dit onderzoek dan ook aangeraden de projectduur niet te veranderen. Uit dit onderzoek is verder naar voren gekomen dat een goede match tussen coach en deelnemende jongere belangrijk is om goede effecten uit project Match te halen. Daarom wordt aanbevolen hier extra aandacht aan te besteden en toetsmomenten hiervoor in te plannen gedurende het gehele traject.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk