De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een interactieve kaart van Tweede Wereldoorlog locaties in de gemeente Duiven

Een interactieve kaart van Tweede Wereldoorlog locaties in de gemeente Duiven

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is het afstuderen voor de opleiding Archeologie van Saxion Hogeschool te Deventer. Als afstudeeropdracht is een verantwoordingsdocument geschreven en een product gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Duiven, onder begeleiding van Evelyn Simonse, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Vanuit Saxion is dit onderzoek begeleid door Ruurd Kok. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen oktober 2019 en maart 2020. 
Dit jaar (2020) is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Deze mijlpaal heeft ook een andere kant, namelijk dat er steeds minder mensen overblijven die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Het is belangrijk hun verhalen nu vast te leggen zodat dit bewaard blijft voor de volgende generaties. 
Het doel van dit onderzoek is om de nog onbekende verhalen van mensen die de oorlog hebben overleefd samen te voegen met de al bekende informatie. Helaas is die bekende informatie verspreid in, onder andere, verschillende boeken en websites. Daarom worden in dit onderzoek al deze gegevens verzameld op één plek, waar het toegankelijk en overzichtelijk is voor iedereen in een interactieve kaart. Hiervoor is een hoofdvraag opgesteld: “Hoe kan een interactieve kaart de verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Duiven zichtbaar en meer toegankelijk maken?” 
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn bijbehorende deelvragen opgesteld. Vervolgens is alle literatuur verzameld over Duiven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Om de onbekende verhalen te leren kennen, zijn er acht interviews gehouden met mensen die zelf de oorlog hebben meegemaakt of die nog de verhalen van hun ouders wisten te vertellen. Daarbij is er ook gesproken met Bob Gerritsen, een historicus en voormalig voorzitter van de Historische Kring van Duiven, Groessen en Loo. Tijdens dit onderzoek is er ook gebruik gemaakt van militaire kaarten, luchtfoto’s en het archeologisch rapport van RAAP, die al eerder onderzoek hebben uitgevoerd in Duiven. Deze informatie is ook gebruikt om de verhalen uit de interviews te verifiëren.
Sommige verhalen uit de interviews kwamen overeen met elkaar, maar dit was niet altijd het geval. Bij deze verhalen is altijd geprobeerd dit te verifiëren in de literatuur. Wanneer dit niet mogelijk bleek te zijn, zijn beide verhalen opgenomen in de kaart. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van havezate Magerhorst. Uit het eerste interview is gebleken dat hier Duitsers gelegerd waren tijdens de oorlog. In de literatuur was hier niets over vermeld. Tijdens de volgende interviews is hier altijd naar geïnformeerd en zodoende bleek dat meerdere personen hier iets over konden vertellen. Desondanks staat, onder andere bij dit voorbeeld, wel waar de informatie vandaan komt en dat dit niet bevestigd is in de literatuur. Op deze manier kan de lezer wellicht zelf een beeld schetsen van wat er daadwerkelijk is gebeurd en wellicht meldt iemand zich in de toekomst die een verhaal juist kan bevestigen of ontkrachten. 
Verder is er ook een enquête uitgevoerd om de interesse van de Duivenaren te peilen. Uit de antwoorden van de enquête blijkt dat er geen over mate grote interesse is. Echter is er beduidend positief gereageerd op de vraag of er interesse zou zijn wanneer deze informatie te zien zou zijn in een interactieve kaart (81%). 
Tot slot zijn er verschillende interactieve kaarten met elkaar vergeleken, evenals programma’s om de kaart mee te realiseren. Op basis van deze vergelijkingen en de resultaten van de enquête is een interactieve kaart samengesteld in samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie. In deze kaart is alle informatie samengevoegd die tijdens dit onderzoek is verzameld en verdeeld over 99

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2020-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk