De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'We gaan nog niet naar huis'

'We gaan nog niet naar huis'

Samenvatting

Gemeente Enschede heeft sinds 2014 een stijging geconstateerd van het aantal verlengde tijdelijk huisverboden, die zich voortzet in 2015. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan begroot. Gemeente Enschede wil mede daarom kennis vergaren over wat er ten grondslag ligt aan de stijging van het aantal verlengde tijdelijk huisverboden. Daarom is de volgende onderzoeksvraag onderzocht: “Wat ligt er ten grondslag aan de stijging van het aantal verlengingen van tijdelijk huisverboden in de veertien Twentse gemeenten vanaf 2014?”. Naar aanleiding van gezochte relevante literatuur omtrent dit onderwerp is een vijftal hypothesen opgesteld, die antwoord op de hoofdvraag zullen geven. De hypothesen gaan over het mogelijke effect van: psychische problematiek, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, antecedenten van plegers, de ernst van de problematiek (RiHG) en financiële problematiek op de stijging van de verlengde tijdelijk huisverboden vanaf 2014. In dit onderzoek zijn kwalitatieve gegevens omgezet in kwantitatieve data. De gegevens zijn verzameld vanuit dossiers uit het registratiesysteem VIS2, waarin alle verlengde tijdelijk huisverbodcasussen met daarbij behorende informatie geregistreerd zijn. De gegevens zijn omgezet in cijfermatig materiaal en op deze wijze geanalyseerd in het programma SPSS. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat er geen directe stijging is geconstateerd vanaf 2014. Tevens is de factor ‘antecedenten’ als belangrijke factor naar voren gekomen die mogelijk invloed heeft op de, door de gemeente geconstateerde, stijging van het aantal verlengde tijdelijk huisverboden vanaf 2014. Het aantal plegers met antecedenten is sinds 2014 met 14,12% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit sluit aan bij de literatuur over dit onderwerp, namelijk dat uit de effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverboden (2013) blijkt dat in ongeveer de helft van de tijdelijk huisverbodcasussen nog steeds nieuw huiselijk geweld plaatsvindt. Een aanbeveling die hieruit voortvloeit is om een wetsvoorstel te doen om de aanpak van herhaaldelijk huiselijk geweldplegers anders in te richten dan zogenoemde ‘first offenders’. Tevens wordt aanbevolen om een verdiepingsonderzoek te laten doen met betrekking tot de antecedenten van plegers van huiselijk geweld. Zo kan mogelijk onderzocht worden hoe de betrokken professionals dit fenomeen terugzien in de praktijk.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk