De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer beleven bij Expo Twente

Onderzoek naar de wensen en behoeften van de 35+ doelgroep mbt evenementen

Meer beleven bij Expo Twente

Onderzoek naar de wensen en behoeften van de 35+ doelgroep mbt evenementen

Samenvatting

Expo Twente is de evenementenhal van Twente op het gebied van beurzen, concerten, evenementen en bedrijfsfeesten. Dancefeesten en productpresentaties vinden er ook plaats. Expo Twente organiseert zelf geen evenementen, maar verhuurt de hallen aan evenementenorganisatoren. Het is een geschikte locatie voor zowel kleinschalige als grootschalige publieksevenementen. Op dit moment heeft Expo Twente voor de meeste doelgroepen wat te bieden, alleen voor de 35+ doelgroep valt er niets te beleven. Dit heeft te maken met het feit dat Expo Twente onvoldoende inzicht heeft in de wensen en behoeften van de 35+ doelgroep op het gebied van evenementen. Met deze kennis wil Expo Twente potentiele evenementenorganisatoren aantrekken. Om een oplossing te vinden voor het bovengenoemde managementprobleem wordt er binnen deze thesis een advies uitgebracht met de volgende managementvraag: “Hoe kan Expo Twente potentiele evenementenorganisatoren aantrekken door inzicht te geven in de wensen en behoeften van de 35+ doelgroep in de regio Twente op het gebied van evenementen, om hiermee de omzet te verhogen?”
 
Ten eerste is er een theoretisch kader opgesteld waarin de volgende kernbegrippen centraal staan: “beschrijving wensen en behoeften bezoekers evenementen” en “beschrijving marketingplan”. Vanuit het theoretisch kader is een operationalisering ontwikkeld om de kernbegrippen meetbaar te maken. De operationalisering heeft bijgedragen aan het opstellen van de enquête.
 
Na het theoretisch kader is onderzocht hoe het onderzoek het beste kan worden vormgegeven. Er is kwantitatief onderzoek gedaan om de managementvraag te beantwoorden. Hierbij is gebruik gemaakt van een enquête om de wensen en behoeften van de 35+ doelgroep op het gebied van evenementen in kaart te brengen. De enquête is bereikt en ingevuld door 125 respondenten. Uit de onderzoeksresultaten van de enquête is naar voren gekomen dat er een grote behoefte is aan voorstellingen/concerten. Echter is er wel een verschil te zien in geslacht. Zo hebben mannen meer behoefte aan wedstrijden en hebben vrouwen behoefte aan markten. Ook is gebleken dat een evenement wordt bezocht door de motieven “gezellig avondje/dagje weg” en “entertainment”. De 35-plussers hebben aangegeven dat veiligheid, schone faciliteiten, voldoende toiletten en een goede sfeer van belang zijn bij een evenement. Tevens is er binnen het onderzoeksgedeelte ook nog deskresearch uitgevoerd waarbij relevante trends en ontwikkelingen naar voren zijn gekomen met betrekking tot een evenementenlocatie. Hieruit is gebleken dat het creëren van een thuisgevoel op een evenement van belang is, omdat de bezoeker toch graag een plek wil om thuis te komen. Bovendien is de samenwerking tussen locaties en eventmanagers steeds meer van belang. Eventmanagers verwachten en willen graag dat locaties meedenken en samenwerken zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt. Daarnaast speelt social media een grote rol in het aantrekken van de 35+ doelgroep en potentiele evenementenorganisatoren. De 35+ doelgroep maakt het meest gebruik van WhatsApp en Facebook en zien graag de volgende content op social media verschijnen:

Laatste nieuws omtrent evenement
Foto’s (en video’s) van voorgaande edities
Recensies.

Evenementenorganisatoren maken het meest gebruik van Facebook en LinkedIn voor de keuze van een locatie. Ook kijken evenementenorganisatoren kritisch naar de website. Bij zowel de website als social media spelen foto’s van de zalen en de sfeer een belangrijke rol.
Het laatste onderdeel heeft betrekking op het advies. Met de resultaten die zijn verkregen middels het uitgevoerde desk- en fieldresearch zijn er twee adviesvoorstellen opgesteld. Het eerste adviesvoorstel “aanpassing aan bestaande concepten” is bedoeld

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk