De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen begrijpend lezen en het schoolsucces bij zaakvakken

Een onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs

De relatie tussen begrijpend lezen en het schoolsucces bij zaakvakken

Een onderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs

Samenvatting

Begrijpend lezen is een belangrijke factor voor schoolsucces in de schoolloopbaan van leerlingen (vergelijk Hacquebord, 2007; Förrer, 2011). Wanneer je niet goed begrijpt wat je leest, is het lastig om je de leerstof op een adequate manier eigen te maken en de gegevens overzichtelijk in je hoofd op te slaan. Dit laatste helpt om deze gegevens weer terug te kunnen halen op het moment dat je ze nodig hebt.
Dit rapport bevat een onderzoek naar het niveau van begrijpend lezen onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De gegevens uit de leerlingenadministratie en het digitale registratiesysteem (Magister) van het Carolus Clusius College te Zwolle vormen de basis voor dit kwalitatieve onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan optimalisering van het huidige beleid omtrent de verbetering van het niveau van begrijpend lezen onder leerlingen van het CCC, maar ook van het primair onderwijs en andere vo-scholen.
In dit onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal:
“Is er een verband tussen het niveau van begrijpend lezen, gemeten door de taalscore van de Cito Eindtoets in groep 8 van de basisschool, en het schoolsucces van leerlingen op het terrein van de zaakvakken gedurende hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs?”
Om antwoord te kunnen geven op deze centrale vraagstelling en de daaraan verbonden deelvragen in dit onderzoek, zijn gegevens geanalyseerd van leerlingen die in het leerjaar 2007-2008 in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zaten. Het niveau van begrijpend lezen waarmee de leerlingen instroomden in de eerste klas van het vo, is bepaald door de taalscore van de Cito Eindtoets.
Onderzoeksvariabelen die bij dit onderzoek betrokken werden, zijn begrijpend lezen, de Cito taalscore, schoolsucces en persoonskenmerken. Hoewel dit niet voor alle onderzoeksvariabelen is gebleken, kan samenvattend gesteld worden dat gemiddeld gezien het niveau van begrijpend lezen bij leerlingen op het CCC positief samenhangt met de hoogte van de studieresultaten van zaakvakken in het voortgezet onderwijs.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het met name in de eerste twee leerjaren belangrijk is om met leerlingen bewust te werken aan het (verder) ontwikkelen van een voldoende niveau van begrijpend lezen. Hierbij hoeft niet ingezoomd te worden op bepaalde specifieke onderwijsniveaus, want het niveau van begrijpend lezen blijkt binnen alle onderwijsniveaus een bottleneck die een positieve studievoortgang ernstig kan belemmeren. Voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en economie is het van groot belang ervoor te zorgen dat leerlingen in de eerste twee onderwijsjaren extra getraind en ondersteund worden, zodat het niveau van begrijpend lezen naar een hoger plan kan worden getrokken. Dit kan bereikt worden door het te integreren in de zaakvaklessen.
Het integreren van begrijpend lezen in de les heeft als voordeel dat leerlingen de vaardigheden die belangrijk zijn bij begrijpend lezen direct kunnen toepassen op het leerwerk. Wanneer de toetsresultaten daarna positief zijn, is dat een rechtstreekse beloning voor hun manier van werken.
Of de maatregelen zoals die in dit rapport worden aanbevolen voldoende zullen zijn voor de verbetering van het begrijpend lezen en het verhogen van de studieresultaten bij de zaakvakken onder leerlingen van het CCC, is een belangrijke vraag die helpt om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Daarom is onderzoek naar verdere mogelijkheden ter verbetering van het onderwijs met betrekking tot het begrijpend lezen zeer waardevol.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk