De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Depressie bij Jeugd: Ook een dip in het IQ?

Depressie bij Jeugd: Ook een dip in het IQ?

Samenvatting

Depressie bij kinderen gaat vaak samen met leerproblemen waarbij de depressie zowel oorzaak als gevolg van de leerproblemen kan zijn. Om de aard van het leerprobleem te begrijpen, wordt bij het depressieve kind vaak een intelligentietest afgenomen. Het is echter niet duidelijk hoe ‘afwijkende’ resultaten geïnterpreteerd moeten worden omdat onbekend is of kinderen door de depressie slechter presteren op de intelligentietest. Het probleem is dat de medewerkers van Karakter moeten beoordelen of er sprake is van een leerstoornis of zwakbegaafdheid maar tegelijkertijd moeten bepalen wat de relatie tussen het gevonden intelligentieniveau en de depressie daadwerkelijk is. De doelstelling van het huidige onderzoek is om meer zicht te krijgen op de prestaties van de depressieve kinderen van Karakter op een intelligentietest. Hiervoor zijn de dossiers bekeken van alle patiënten tussen 6;0 en 16;11 jaar met een stemmingsstoornis die tussen 01-01-2003 en31-12-2013 een intelligentieonderzoek met de WISC-III-NL hebben gehad bij Karakter Nijmegen. De studie omvat 159 kinderen.De depressieve kinderen van Karakter behalen in vergelijking tot de normale populatie eenzelfde gemiddeld totaal intelligentieniveau, maar behalen een significant lager performaal intelligentieniveau. Er is bij deze groep zeer vaak sprake van een significant groot verschil tussen de verbale en performale intelligentie, ten nadele van de performale intelligentie. Dit disharmonische intelligentieprofiel wijst op een verhoogde kans op neurocognitieve problemen met mogelijke leerproblemen tot gevolg. Het profiel uit zich bij jongens en meisjes op een andere manier. Jongens presteren beter dan meisjes. Als jongens zwak presteren op de performale intelligentie, is dit voornamelijk gerelateerd aan een tragere verwerkingssnelheid. Bij meisjes is een zwakke perceptuele organisatie gerelateerd aan de lage score op de performale intelligentie. De comorbiditeiten ADHD en autisme hebben het intelligentieniveau en het intelligentieprofiel niet nadelig beïnvloed.De kinderen van Karakter bij wie een intelligentietest wordt afgenomen, hebben al klachten bij het functioneren op school. Als er naast die klachten uit de intelligentietest aanwijzingen komen voor neurocognitieve problemen, moet daar aandacht aan besteed worden in de behandeling ondanks dat het oorzakelijke verband met de depressie onbekend blijft. Nametingen van de intelligentie na de depressiebehandeling wordt aanbevolen voor het terugvalpreventieplan van de patiënt en het vergroten van kennis over de relatie tussen depressie en cognitie. Daarnaast is het zinvol om een passend behandelprotocol te ontwikkelen voor de ondersteuning van deze kinderen op school.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-12-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk