De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kijk op technologie in het sociaal domein

Een inventariserend kwalitatief onderzoek naar adaptatie van technologie

De kijk op technologie in het sociaal domein

Een inventariserend kwalitatief onderzoek naar adaptatie van technologie

Samenvatting

Ontwikkelingen in de samenleving sinds 2015 hebben invloed op de zorg in Nederland. De samenleving verandert van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waar een groot beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de burger. Daarnaast zullen professionals hun werkwijze moeten veranderen om hierop in te kunnen spelen. Gemeentes zijn nu verantwoordelijk voor de indeling van de zorg, waardoor vanuit de theorie wordt gesproken over sociale wijkteams. De professionals in sociale wijkteams kunnen op verschillende domeinen problemen overzien en aanpakken. Deze professionals krijgen door de Jeugdwet van 2015 te maken met het familiegroepsplan. Het is wettelijk vastgesteld dat professionals de gelegenheid moeten geven aan gezinnen om dit plan te kunnen maken.
 
Door deze ontwikkelingen moet de eigen kracht en zelfregie in de Nederlandse samenleving centraal staan en is digitalisering een maatschappelijke trend geworden. Het implementeren van technologie is echter een struikelblok. Dit komt onder andere doordat er drie groepen zijn die de meerwaarde van nieuwe technologieën moeten inzien, voordat zij deze accepteren: de cliënt, de hulpverlener en de gemeente. Daarnaast zijn de acceptatie en adoptie onderdelen van adaptatie van technologie. Adoptie staat voor verkenning van en kennis over de innovatie, het zich bewust zijn van de innovatie, de houding en intentie om te adopteren, de afweging en uiteindelijk de besluitvorming. De acceptatie van technologie kan worden voorspeld met het Technology Acceptance Model. In dit onderzoek wordt er uitgegaan van het verwachte gebruiksgemak en de verwachte nuttigheid van technologie die de attitude, de intentie tot acceptatie en het gedrag beïnvloed. Een goed voorbeeld van nieuwe technologie is de Wijkcoach App. Deze applicatie heeft een aantal functionaliteiten om de eigen kracht en de zelfregie van de cliënten te vergroten, maar ook om de werkdruk van sociaal werkers te verlichten.
 
Dit onderzoek betreft een inventariserend kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews om zo adaptatie ten opzichte van de nieuwe applicatie de Wijkcoach App in kaart te brengen. Gebleken is dat er nog geen volledige adaptatie is onder professionals, omdat zij het gevoel hebben persoonlijk contact met de cliënt te verliezen door deze technologie. Toch wordt de Wijkcoach App gezien als een nuttige toevoeging aan de hulpverlening en niet als vervanging. Naar voren is gekomen dat professionals de Wijkcoach App als een meerwaarde zien wanneer bepaalde functies verwezenlijkt kunnen worden in de applicatie, zoals: meerdere personen in het account van de cliënt kunnen toevoegen (met toestemming van de cliënt), verwerken van het gehele werkproces in de applicatie (van intake tot exit), meerdere leefgebieden kunnen bevragen, de mogelijkheid om reminders in te stellen, een kennisbank met recente informatie en een overzicht met gegevens waarmee verantwoording kan worden afgelegd. Daarnaast moet de privacy van cliënten goed worden gewaarborgd en moet de applicatie eenvoudig zijn in gebruik.
 
Bijkomend is gebleken dat het familiegroepsplan niet bij alle professionals bekend is, waardoor dit plan niet bewust wordt gehanteerd in de huidige werkwijze. Dit plan is gericht op het vergroten van de eigen kracht en zelfregie van gezinnen. Geconcludeerd mag worden dat professionals onbewust de doelen van het familiegroepsplan hanteren in hun werkwijze, maar dat zij niet b

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk