De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het in kaart brengen en inzetten van het sociale netwerk binnen de gezinsondersteuning van Zozijn

Het in kaart brengen en inzetten van het sociale netwerk binnen de gezinsondersteuning van Zozijn

Samenvatting

Korte termijn doelstelling Door middel van dit onderzoek worden er aanbevelingen gedaan aan de (coördinerend) pedagogische medewerkers van Zozijn, orthopedagogisch centrum de Timp, om het sociale netwerk van de cliënt in kaart te brengen.   Lange termijn doelstelling  Op lange termijn wil Zozijn, orthopedagogisch centrum de Timp, met behulp van de aanbevelingen die gegeven worden vanuit dit onderzoek bereiken dat de (coördinerend) pedagogische medewerkers van de gezinsondersteuning van Zozijn, orthopedagogisch centrum de Timp, effectiever en efficiënter te werk kunnen gaan. Wanneer het sociale netwerk zo snel mogelijk in een traject kan worden benut, wordt hierdoor de empowerment van de cliënt gestimuleerd.     Hoofdvraag Wat hebben de (coördinerend) pedagogisch medewerkers van Zozijn, orthopedagogisch centrum de Timp, nodig om binnen de gezinsondersteuning het sociale netwerk van de cliënt actief in te zetten?  Methode van onderzoek Het is een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er leeft en waarom. Het begon met een literatuuronderzoek en daarna werd er een analyse gemaakt van de huidige (probleem) situatie. Er werden interviews en enquêtes afgenomen om te kijken welke rol de medewerkers spelen in het actief betrekken van het sociale netwerk van de cliënt tijdens de gezinsondersteuning. De resultaten werden zowel kwalitatief als kwantitatief verwerkt.
Conclusie Er valt te concluderen dat de medewerkers voornamelijk het volgende wensen en nodig te hebben vanuit Zozijn: informatie over de manier waarop het sociale netwerk in kaart kan worden gebracht, duidelijkheid op welk moment in de hulpverlening het in kaart moet worden gebracht en een format voor het in kaart brengen van het sociaal netwerk. Daarnaast wordt door de meeste medewerkers gezegd dat zij behoefte hebben aan een zichtbare plek voor het netwerk in de formulieren die gebruikt worden binnen Zozijn. Volgens de medewerkers zou Zozijn nog de volgende ondersteuning kunnen bieden met betrekking tot het in kaart brengen en het inzetten van het sociale netwerk: een handige tool om het sociale netwerk in kaart te kunnen brengen, eenduidigheid over de manier van rapporteren en dit onderwerp binnen de teamoverleggen bespreekbaar maken. AanbevelingenEen eerste aanbeveling aan de organisatie is om een zichtbare plek te creëren voor het sociale netwerk in de formulieren die gebruikt worden binnen Zozijn (o.a. het aanmeldingsformulier, het ECD). Een tweede aanbeveling aan de organisatie is om een handige tool en/of een format te creëren voor het in kaart brengen van het sociale netwerk. Een derde aanbeveling is om een bijeenkomst te organiseren voor de medewerkers waarin naar voren komt op welke manier(en) en op welk(e) moment(en) het sociale netwerk in kaart kan worden gebracht, op welke manier(en) het gerapporteerd moet worden en hoe ze een klein of geen sociaal netwerk in kaart moeten brengen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk