De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Care2Complexity

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die de complexiteit van het patientenproces bepalen

Care2Complexity

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die de complexiteit van het patientenproces bepalen

Samenvatting

Door de maatschappelijke veranderingen en de veranderingen in de zorgsector is de laatste
jaren de complexiteit van de zorg toegenomen. Om kosten te beheersen en te zorgen voor
veilige en kwalitatief goede zorg is een juiste patiëntentoewijzing essentieel. Dit heeft gevolgen
voor de inzet van de verpleegkundigen in de rol van coördinator van zorg. Om een juiste inzet
van verpleegkundigen te kunnen beïnvloeden dient gekeken te worden naar de complexiteit van
zorg. Om de complexiteit van de patiëntenprocessen in beeld te brengen heeft Ziekenhuisgroep
Twente (ZGT) een scoreformulier ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen
in de factoren die de complexiteit beïnvloeden en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor
het optimaliseren van het scoreformulier van ZGT.
Dit inzicht is verkregen door middel van een literatuurstudie en een focusgroep benadering. Met
de focusgroepen waaraan 18 bekwame verpleegkundigen en unithoofden deelnamen zijn drie
groepsdiscussies gehouden. Dit is een steekproef die ad random getrokken is uit een groep van
663 bekwame verpleegkundigen en unithoofden werkzaam in ZGT.
De gegevens zijn geanalyseerd door middel van de Grounded Theory benadering. Door middel
van coderen en hercoderen zijn de gegevens diepgaand beschouwd.
Dit onderzoek laat zien dat complexiteit een veel omvattend begrip is en bovendien verschillend
wordt geïnterpreteerd. De factoren voortkomend uit het praktijkonderzoek komen voor het
merendeel overeen met in de literatuur genoemde factoren. Hieruit blijkt dat de factoren, zoals
opgenomen in het scoreformulier van ZGT, de complexiteit van zorg beïnvloeden, maar er zijn
ook andere beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, psychische/cognitieve aandoeningen,
complicaties, et cetera. In het scoreformulier worden alleen de patiëntgebonden factoren
gemeten. Maar naast deze factoren blijken ook omgevingsfactoren en de bekwaamheid van de
verpleegkundige de complexiteit te beïnvloeden.
Op basis hiervan zijn er aanbevelingen gedaan om het scoreformulier te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2015-07-01
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk