De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgnetwerken hoe loopt dat nou in Oldenzaal?

Zorgnetwerken hoe loopt dat nou in Oldenzaal?

Samenvatting

In gemeente Oldenzaal zijn drie zorgnetwerken aanwezig, namelijk netwerk 0 tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar en 18+. Het laatstgenoemde netwerk betreft zorgwekkende zorgmijders. De zorgnetwerken bestaan uit verschillende disciplines, die met elkaar dienen samen te werken ten behoeve van de cliënt. De bijeenkomsten van de zorgnetwerken vinden één keer in de zes weken plaats.
De aanleiding van het onderzoek kan worden omschreven als het gebrek aan informatie over de ervaring en beleving betreft de onderlinge samenwerking binnen de huidige zorgnetwerken. Dit maakt dat er onderzoek gedaan dient te worden naar de organisatorische- en inhoudelijke aspecten van deze samenwerking. Daarin is onderscheid gemaakt tussen de positieve- en verbeterpunten. De data is verzameld door vragenlijsten met open vragen toe te sturen en interviews af te nemen, daarbij is er gestreefd naar het benaderen van een evenredige hoeveelheid professionals uit de drie zorgnetwerken.
De resultaten laten zien dat er over de organisatorische- en inhoudelijke aspecten zowel positieve punten als verbeterpunten worden benoemd. Belangrijke onderwerpen die naar voren zijn gekomen op het gebied van organisatorische aspecten zijn de samenstelling van het netwerk en de frequentie. Professionals zijn over het algemeen tevreden over de frequentie van de netwerkbijeenkomsten. Over de samenstelling van het netwerk zijn de meningen verdeeld. Professionals geven onder andere aan dat er netwerkpartners worden gemist in het zorgnetwerk. Andere professionals voorkeur geven aan een netwerkbijeenkomst met minder professionals, daar waar nodig zouden organisaties op afroep kunnen aansluiten. Professionals gaven over de samenstelling van het netwerk aan dat dit ook op een andere manier vormgegeven zou kunnen worden. Voorbeelden die worden aangehaald zijn het organiseren van netwerklunches, themabijeenkomsten of het opzetten van expertiseteams. 
Inhoudelijke aspecten van de samenwerking hebben zowel positieve- als verbeterpunten. De zorgnetwerken worden door professionals als ontmoetingsplek gezien. In de zorgnetwerken zijn de lijnen kort en wordt er ook buiten de netwerkbijeenkomsten contact met elkaar gezocht. De privacy in het zorgnetwerk wordt gezien als spanningsveld. Professionals zijn zoekende naar een manier waarop zij zorgen over een cliënt kunnen bespreken en tegelijkertijd de privacy van de cliënt optimaal kunnen beschermen. Uit de resultaten blijkt dat cliënten meer betrokken mogen worden bij de probleemaanpak. De verbinding met scholen zou verbeterd kunnen worden evenals de verbinding met het Maatschappelijk Plein.
De verzamelde gegevens zijn benut om de aanbevelingen te schrijven, deze aanbevelingen hebben betrekking op de organisatorische- en inhoudelijke aspecten van de samenwerking. Tot slot is een vervolgonderzoek aanbevolen, waarbij de professionals opnieuw gevraagd kunnen worden hun mening kenbaar te maken over de onderlinge samenwerking. 

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk