De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nederlandse bewerking van de Vragenlijst StudiekeuzeTaken

Nederlandse bewerking van de Vragenlijst StudiekeuzeTaken

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om een Nederlandse bewerking te maken van de oorspronkelijke Belgische Vragenlijst StudiekeuzeTaken. Deze vragenlijst was ontwikkeld om een beeld te krijgen van het studiekeuzeproces van leerlingen die een keuze moeten maken voor een studie in het hoger onderwijs. Veel leerlingen lopen vast in hun keuzeproces en hebben baat bij goede loopbaanbegeleiding. Om leerlingen en decanen hierbij te ondersteunen is de Vragenlijst StudiekeuzeTaken (VST) ontwikkeld. De opdrachtgever van deze scriptie, studie- en beroepskeuze adviesbureau Aob Compaz, wil de vragenlijst inzetten op de Nederlandse markt. Hiervoor was het nodig om de vragenlijst te bewerken en af te nemen op Nederlandse scholen.
De VST is gebaseerd op theorieën waar het studiekeuzeproces gezien wordt als een proces bestaande uit verschillende taken. Deze taken staan centraal in de VST en zijn verdeeld in zes schalen. Bij de eerste taak, Oriëntatie, wordt de leerling er zich bewust van dat er een studiekeuze gemaakt moet worden. De taak Exploratie is in de VST verdeeld in de schalen Exploratie van zichzelf, waarbij de identiteit van de leerling wordt geëxploreerd; Exploratie in de breedte, waarbij wordt vastgesteld in hoeverre de leerling informatie over studies heeft onderzocht en Exploratie in de diepte, waarbij de leerling aangeeft in hoeverre hij gedetailleerde informatie heeft opgezocht. De taak Beslissingsstatus wordt gebruikt om aan te geven hoever de leerling is bij het kiezen van één studie. Bij de laatste taak, Binding, wordt er vastgesteld of de leerling zeker is van zijn studiekeuze.
Om de VST geschikt te maken voor gebruik in Nederland moet de bewerking voldoen aan eisen van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Om data te verzamelen zijn er decanen benaderd met de vraag of zij de vragenlijst via een online programma wilden verspreiden onder leerlingen uit havo 5 en vwo 6.  De gegevens die verzameld werden zijn vergeleken met landelijke gegevens van de populatie, om vast te stellen of deze steekproef representatief is. Dit bleek niet helemaal het geval, zo was de steekproef o.a. te klein en waren er te weinig respondenten uit het westen, noorden en zuiden van Nederland.  
Er zijn vervolgens analyses uitgevoerd om te onderzoeken of er niveauverschillen waren tussen groepen. Er bleken grote verschillen tussen jongens en meisjes te zijn op een aantal schalen, waardoor het nodig was om hiervoor aparte normen te construeren. Daarnaast is er geanalyseerd of de geconstrueerde schalen voldeden aan de eisen van de COTAN op het gebied van betrouwbaarheid en begripsvaliditeit. Hieruit bleek dat de schalen voldeden aan de eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en er sprake was van een eerste aanwijzing voor begripsvaliditeit.  
Geconcludeerd kan worden dat uit dit onderzoek bleek dat de Nederlandse bewerking een betrouwbare en valide test is. De test voldoet echter nog niet aan de eisen van de COTAN en is daardoor nog niet volledig geschikt voor gebruik in Nederland. Vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden waarbij het van belang is dat de steekproef representatief is. Tevens is er meer onderzoek nodig naar de validiteit van de vragenlijst.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk