De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Misofonie nader verklaard

Wat als dagelijkse geluiden een negatieve impact hebben op je leven?

Misofonie nader verklaard

Wat als dagelijkse geluiden een negatieve impact hebben op je leven?

Samenvatting

Misofonie is een tot op heden redelijk onbekende aandoening en betekent letterlijk ‘haat aan geluid’, (Jastreboff & Jastreboff, 2002). Misofonie is een chronische conditie, waarbij – door mensen gemaakte geluiden (smakken, typen of ademen), intense – en emotionele gevoelens en aversie oproepen (Schröder et al., 2013). Bepaalde geluiden of triggers roepen abnormaal sterke reacties op bij mensen met misofonie (Cavanne, 2014). Vereniging Misofonie pleit voor erkenning, bekendheid en classificering voor misofonie en werkt samen met het Amsterdam Medisch Centrum, die onderzoek verricht op het gebied van misofonie. Misofonie Nederland biedt lotgenoten-bijeenkomsten aan en probeert kennis te verzamelen op het gebied van misofonie. Tot op heden is niet voldoende onderzoek verricht naar verschillende aspecten rondom misofonie. Dit onderzoek richt zich op twee centrale aspecten rondom de misofonie. Eén van die aspecten betreft de invloed van ervaren stress op de ernst van de symptomen van misofonie. Het andere aspect richt zich op het ontstaan van misofonie als een Pavloviaanse conditionering. Mensen met misofonie geven aan dat in stressvolle perioden, de symptomen van misofonie lijken toe te nemen. In dit onderzoek is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de ernst van de symptomen van misofonie en de mate van ervaren stress. Naast de samenhang tussen de symptomen van misofonie en de mate van ervaren stress, is in dit onderzoek gekeken naar de etiologie van misofonie. Er bestaan diverse vermoedens rondom de etiologie van misofonie, maar tot op heden is hier nog niet voldoende onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek richt zich op het ontstaan van misofonie als een Pavloviaanse conditionering, in het verleden. De samenhang tussen de mate van ervaren stress en de ernst van de symptomen van misofonie is aangetoond door twee verschillende vragenlijsten: de A-Miso-S en de PSS-10. In totaal worden de resultaten van 247 respondenten meegenomen. Er blijkt sprake van een sterke samenhang tussen de ernst van de symptomen van misofonie en de mate van ervaren stress. Om te bekijken of misofonie is ontstaan door de Pavloviaanse conditionering, zijn tien patiënten met misofonie geïnterviewd. In de interviews zijn diverse thema’s aangehouden, die ten grondslag liggen aan de Pavloviaanse conditionering: eerste triggers, context waarin de misofonie ontstond (conflicten) en de relatie tussen mensen met misofonie en hun familieleden tijdens het ontstaan van de misofonie. Uit de interviews komen aanwijzingen naar voren dat misofonie ontstaan kan zijn als een geconditioneerde reflex uit het verleden. Deze bevindingen worden ondersteund door de onderliggende wisselwerking in de variabelen triggers, context – en de relatie tussen adolescenten en familieleden toen de misofonie ontstond. Om stress te reduceren bij mensen met misofonie, kan in toekomstig onderzoek gekeken worden of de Mindfulness Stress Based Reduction kan worden toegepast. Hiermee kan bekeken worden of het verlichten van de mate van ervaren stress, direct invloed uitoefent op de ernst van de symptomen van misofonie. In het kader van Pavloviaanse conditionering, kan gekeken worden of bepaalde (aanvullende) cognitieve gedragstherapieën kunnen worden toegepast, met als voorbeeld de systematische desensitisatie, waarbij emotie-remmende reacties worden gezocht bij patiënten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk