De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen van de opdrachtgever?

Voldoet het resultaat aan de verwachtingen van de opdrachtgever?

Samenvatting

De afdeling Vastgoed Sport en Accommodaties (VSA), bestaat uit de volgende bureaus: Bureau Administratie & Processen, Bureau Vastgoed, Welzijn & Jeugd Accommodaties, Sport & Recreatie Accommodaties en Sport. De VSA is verantwoordelijk voor het beheer van diverse welzijn- en jeugdaccommodaties, sportzalen, sporthallen, speeltuinen en gymzalen van de gemeente Nijmegen. De afdeling VSA is in deze de opdrachtgever. De gemeente Nijmegen koopt jaarlijks voor miljoenen euro’s in om te voorzien in behoeften van algemeen belang en ter ondersteuning van de eigen organisatie. De gemeente wil graag een antwoord hebben op de vraag: “Sluit het resultaat van de aanbestedingen aan bij de verwachtingen van de opdrachtgever?” Door de toepassing van verschillende onderzoeksmethoden is er antwoord gegeven op de hoofd en deelvragen en uiteindelijk op het hoofdthema: “Voldoet het resultaat aan de verwachtingen van de opdrachtgever?” De verschillende onderzoeksmethoden waren: interviews, intensieve participerende observatie en literatuur onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er een conclusie getrokken waaruit verschillende aanbevelingen en adviezen voortvloeien. Er is geconcludeerd dat kennis, duidelijkheid/onduidelijkheid (ruis), samenstelling van de verwervingscommissie en complexiteit de belangrijkste factoren zijn die invloed uitoefenen op het proces. Door deze factoren te beïnvloeden kan de gemeente Nijmegen het proces van aanbesteden optimaliseren. De gemeente Nijmegen beschikt over de nodige kennis, alleen dient deze kennis in alle facetten aanwezig te zijn. De resultaten laten ook zien dat de gemeente Nijmegen door het beter informeren van de regionale MKB haar doelstelling om zoveel mogelijk MKB vriendelijk aan te besteden kan realiseren. De gemeente Nijmegen is een voorbeeld organisatie en dient daarom het voortouw te nemen in het bevorderen van de informatievoorziening omtrent aanbestedingen van de gemeente. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het ijs wordt gebroken en het MKB een andere kijk kan ontwikkelen op aanbestedingen waardoor ze gaan meedoen aan het proces. Dit kan uiteindelijk resulteren in het bevorderen van de regionale werkgelegenheid. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk