De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Every student can learn! Just not on the same day or in the same way

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van topsporters binnen Saxion

Every student can learn! Just not on the same day or in the same way

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van topsporters binnen Saxion

Samenvatting

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor topsporters is het combineren van onderwijs en het kunnen blijven presteren op topsportniveau. Echter, ruim 30% van de topsporters die studeert binnen het hoger onderwijs geeft aan dat hun topsportcarrière vooral een negatieve invloed heeft op hun studieloopbaan. Het hoger onderwijs dient flexibel aangeboden te worden aan het individu, zodat topsporters hun studie succesvol kunnen vormgeven. Het huidige onderwijssysteem is (nog) niet goed genoeg in staat om tegemoet te komen aan de diversiteit en creativiteit van de huidige student.In dit onderzoek is data verzameld op basis van een kwalitatief onderzoeksdesign met een verkennend perspectief, door middel van semigestructureerde interviews. De populatie omvat 36 topsporters die allen bij Saxion studeren. Op basis van een selectieve, doelgerichte steekproef zijn de respondenten (N=11) geselecteerd op basis van hun bijdrage aan het onderzoek. De verkregen data is geanalyseerd middels open, axiale, en selectieve codering. De data-analyse toont aan dat de houding van de topsporter ten opzichte van de sport en studie, de mate waarin de topsporter sociale steun en sociale binding ervaart en de manier waarop er echt maatwerk wordt geleverd een grote rol spelen in de ervaringen van de topsporters inzake flexibel onderwijs. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat topsportende studenten flexibele mogelijkheden ervaren om hun studie succesvol te kunnen voortzetten en afronden, maar dat er beperkingen overwonnen moet worden en dat faciliteiten beter en vooral meer uniform binnen Saxion geregeld moeten worden.Dit leidt tot de volgende aanbevelingen, namelijk het ontwikkelen van een platform om sociale en academische binding te vergroten, het verbeteren van het digitale onderwijs, het leveren van passend maatwerk waarin genderverschillen worden meegenomen, meer uniformiteit in de uitvoering van de wet- en regelgeving, het ontwikkelen van een betere (topsport)voorlichting en het doen van vervolgonderzoek richting de topsportbegeleiders binnen Saxion.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2018-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk