De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beperkt in vrije tijd

Een inventariserend onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren met een taalontwikkelingsstoornis

Beperkt in vrije tijd

Een inventariserend onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren met een taalontwikkelingsstoornis

Samenvatting

Om te voldoen aan de nieuewe wet op passend onderwijs moet het Kentalis maatman college (KMC) voldoen aan eisen op drie leefgebieden: wonen, werken en vrije tijd. Omdat de vrijetijdsbesteding van de leerlingen van het KMC niet eerder in kaart is gebracht, is het doel van dit bachelor onderzoek geworden om op de korte termijn in kaart te brengen hoe de vrijetijdbesteding van alle leerlingen van het KMC eruit ziet. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt tussen leerlingen van het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs van het KMC en de leerlingen van het reguliere VMBO onderwijs. Om vervolgens aanbevelingen te geven die vrijetijdsbesteding van de leerlingen van het KMC kunnen verbeteren. Het lange termijn doel van dit onderzoek is; Aan de hand van aanbevelingen aan het Kentalis Maatman College de vrijetijdsbesteding van leerlingen optimaliseren, zodat het KMC aan de eisen van de Wet Kwaliteit VSO kan voldoen. Om deze doelen te behalen werd er in dit onderzoek uitgegaan van de volgende vraagstelling; Hoe ziet de vrijetijdsbesteding van de  leerlingen van Het Kentalis Maatman College die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs volgen eruit en in hoeverre verschilt deze van leerlingen van regulier VMBO onderwijs?
Om deze vraag te beantwoorden heeft er een inventarisatieonderzoek plaatsgevonden. Door middel van schriftelijke enquêtes is de vrijetijdbesteding van de leerlingen van het KMC en van het reguliere VMBO in kaart gebracht. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan voor een theoretische onderbouwing van een aantal deelvragen.  De data werd kwantitatief verwerkt middels het dataverwerkingsprogramma Statitical Package for Social Sciences (SPSS). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er nog veel ruimte is voor verbetering met betrekking tot de invulling van de vrijetijdbesteding van de leerlingen van het KMC. Bijna de helft van de leerlingen sport nauwelijks of nooit. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk