De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet verbale intelligentie tests

Niet verbale intelligentie tests

Samenvatting

In het kader van de afstudeeropdracht van de opleiding tot psychodiagnostisch werker van het Saxion, locatie Deventer is een onderzoek verricht voor en in opdracht van de IJsselgroep te Doetinchem. Het onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of de WNV-NL test een geschikte vervanger is van de SON-R test. Omdat de WNV-NL niet bekend is bij de IJsselgroep en de SON-R gedateerd is, wil de IJsselgroep graag weten wat de voor- en nadelen van beide tests zijn.
Om te kunnen bepalen of de WNV-NL een geschikte vervanger voor de SON-R is, zijn de tests bij dezelfde groep leerlingen afgenomen om zo de correlatie te bepalen tussen de twee tests. Hiermee kan onderzocht worden of er sprake is van soortgenootvaliditeit tussen de WNV-NL en de SON-R. Daarnaast is er bepaald of beide tests voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door de minister van OC&W. Verder zijn enkele praktische aspecten getoetst, zoals de afnameduur, de normen van de test en de invloed van het Flynn effect op de normen. Tot slot is bepaald of de tests opdrachten bevatten met cultuurgevoelige en verouderde items. De steekproef bestond uit 32 leerlingen uit ISK klassen van het Metzo college. De leerlingen zijn door het Metzo college aangemeld bij de IJsselgroep om een indicatie te krijgen van hun intelligentie.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de WNV-NL een geschikte vervanger is voor de SON-R. Dit omdat de WNV-NL voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn door de minister van OC&W. Daarnaast heeft de WNV-NL het voordeel dat de afnameduur korter is dan die van de SON-R. Een WNV-NL afname duurt gemiddeld 35 minuten en een afname van de SON-R twee uur. Daarnaast zijn de normen van de WNV-NL nog niet onderhevig aan het Flynn effect. De samenhang tussen de totaalscores van de WNV-NL en de SON-R is sterk (r=.88). Dit betekent dat er sprake is van soortgenootvaliditeit tussen beide tests en dat ze waarschijnlijk een goede indicatie geven van de niet-verbale intelligentie bij deze doelgroep. Ook is er geconstateerd dat er geen nadelig effect is door invloeden van cultuurgevoelige en verouderde items. De opdrachten die dergelijke items bevatten, correleren sterker met elkaar dan de opdrachten met neutrale, betekenisloze inhoud. De opdrachten met de cultuurgevoelige en verouderde inhoud scoren gemiddeld hoger dan de opdrachten die geen cultuurgevoelige en verouderde items bevatten. De verschillen zijn niet significant, maar de constatering dat ze gemiddeld wat hoger scoren is wel interessant, omdat blijkt dat de leerlingen beter scoren op opdrachten met concrete inhoud dan op opdrachten met abstracte inhoud.
Aan de IJsselgroep wordt aanbevolen om de SON-R vervangen wordt door de WNV-NL. De WNV-NL is een geschikte vervanger omdat de test sterk correleert met de uitslagen van de SON-R. De WNV-NL voldoet aan de voorwaarden van de minister van OC&W en heeft een kortere afnameduur dan de SON-R. De SON-R is een verouderde test, met als grootste nadelen de lange afnameduur en de verouderde normen. De normen van de SON-R zijn ouder dan 20 jaar en zullen van de COTAN de beoordeling onvoldoende meekrijgen. Hiermee voldoet de test niet meer aan de eisen van de minister en zal de test van de lijst van toegestane instrumenten worden gehaald.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersIJsselgroep
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk