De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficiënte inpassing van onshore windturbines

In welke mate een selectiemodel inzicht kan bieden in de ruimtelijke inpasbaarheid van onshore windturbines in Nederland

Efficiënte inpassing van onshore windturbines

In welke mate een selectiemodel inzicht kan bieden in de ruimtelijke inpasbaarheid van onshore windturbines in Nederland

Samenvatting

Dit is een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om met een selectiemodel inzicht te bieden in de ruimtelijke inpasbaarheid van onshore windturbines in Nederland. In het Energieakkoord zijn doelstellingen gesteld voor 2020 op het gebied van windenergie. Om de vraag naar meer windenergie op land te realiseren is het essentieel om inpassingplannen te versnellen, te innoveren op het gebied van windenergie en politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren voor de inpassing van windenergie. De huidige methode die gebruikt wordt om inzicht te bieden in geschikte locaties voor windenergie is niet efficiënt. Bij locatiestudies wordt niet direct gekeken naar criteria zoals externe veiligheid, geluidhinder en ecologie. Naast het feit dat dit een tijdrovend proces is, geeft de huidige methode niet inzicht in alle mogelijkheden voor windenergie. 
Op basis van de testcase 'Gemeente Oldenzaal ' is een selectiemodel ontworpen en getest die inzicht kan bieden in de ruimtelijke inpasbaarheid van windenergie. Hiervoor zijn verschillende modeltypen windturbines en inpassingcriteria voor geïnventariseerd en geanalyseerd. Inpassingcriteria zijn de criteria waaraan getoetst moet worden om te bepalen waar de plaatsing van windturbines mogelijk is. Denk aan geluidhinder, externe veiligheid en ecologie. 
Uit het onderzoek is gebleken dat doormiddel van twee modellen (Excel-model en GIS-model) inzicht kan worden gegeven in de geschikte modeltype windturbines en locaties. Voor deze modellen zijn 37 verschillende modeltypen windturbines geïnventariseerd. Verder bleek dat niet alle inpassingcriteria even belangrijk zijn voor het bepalen van de ruimtelijke inpassing. In het selectiemodel zijn alleen de doorslaggevende inpassingcrtiteria meegenomen. Dit zijn criteria zoals, geluidhinder, externe veiligheid, ecologie en luchtvaartstoring.  
In het Excel-model worden de geschikte modeltypen windturbines geselecteerd op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze turbines met bijbehorende parameters worden vervolgens in het GIS-model gevisualiseerd. Uit dit GIS-model resulteert een geschikt gebied waar mogelijkheden zijn voor windenergie.
Uit de testcase is gebleken dat er een aantal  verbeterpunten liggen voor de werking en inhoudelijke kwaliteit van het selectiemodel. Door het doorvoeren van een aantal aanbevelingen kan het selectiemodel verbeterd worden. Een verdere doorontwikkeling van het selectiemodel kan resulteren in algemeen toepasbaar selectiemodel wat gebruikt kan worden in Nederland. In de loop der tijd kunnen aspecten zoals financiële haalbaarheid in het selectiemodel meegenomen worden.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk