De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zie jij wat ik zie?!

Een mixed method onderzoek naar Virtual Reality bij complexe echtscheiding

Zie jij wat ik zie?!

Een mixed method onderzoek naar Virtual Reality bij complexe echtscheiding

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de ervaringen met Virtual Reality bij complexe echtscheidingen. Bij de VR-empathietraining worden de ‘vechtende’ ouders ondergedompeld in de beleving van het kind, dat getuige is van hun ruzies. Het doel is dat ouders zich verplaatsen in de gevoelens en gedachten van hun kind(eren) en dat dit leidt tot empathie voor het kind en bewustwording van het eigen gedrag. Voor het ontwerp van dit onderzoek is gekozen voor een mixed-method benadering met een convergent design. De kwantitatieve resultaten laten zien dat er sprake is van een hoge mate van virtuele beleving en een statistisch significante samenhang met de mate van empathie. Om meer verdieping te kunnen geven aan de statistische uitkomsten zijn deze gecombineerd met de ervaringen van medewerkers, die op kwalitatieve wijze zijn verzameld. Zowel medewerkers als ouders waren over het algemeen positief over de inzet van de VR-empathietraining. Het is de meeste ouders gelukt om zich te laten onderdompelen in de virtuele omgeving en zich te verplaatsen in de positie van het virtuele kind. Medewerkers vinden het een meerwaarde om de VR-empathietraining in te zetten. Er worden uitdagingen gezien op het gebied van technische en praktische aspecten rondom de inzet van de VR-empathietraining. Aanbevolen wordt om meerdere virtuele scenario’s te ontwikkelen, zodat het nog beter aansluit bij de persoonlijke situaties van ouders. Daarnaast is (technische) ondersteuning en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie nodig om tot een eenduidige werkwijze te komen van VR bij mediation. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2019-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk