De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child

Samenvatting

Mede door de huidige transitie in de zorg is het voor zorginstellingen belangrijk geworden om hun waarde aan te kunnen tonen. Dit geldt ook voor Scoop welzijn Almelo. Zij hebben het idee dat zij goed werk doen, maar in dit onderzoek is gekeken hoe dit wordt beleefd door de ouders van de jongeren. 
Scoop is een organisatie die werkzaam is in Almelo. Ze werken met meerdere doelgroepen, maar dit onderzoek richt zich op hun jongerenwerk in de wijk Sluitersveld. In opdracht van Scoop is onderzoek gedaan naar de vraagstelling:
‘Op welke wijze dragen de diensten, gericht op jongeren, van Scoop Welzijn in de wijk Sluitersveld te Almelo bij aan de kwalitatieve outcome voor de ouders?’
Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was een evaluatie onderzoek, om te kijken hoe het jongerenwerk van Scoop beleefd werd door ouders. Er is daarbij gekeken naar de kwalitatieve outcome, dit is gedaan doordoor ouders te vragen naar hun waarden, ervaringen en beleefde effecten. Door middel van diepte-interviews is in kaart gebracht wat de huidige situatie is en wat ouders graag zouden willen. Om te kijken of Scoop de beoogde effecten behaalt met haar jongeren, is er vooral doorgevraagd naar de effecten van de doelen van Scoop.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat ouders tevreden zijn met hoe het nu gaat. Ze waren overwegend positief over het werk van Scoop. Wanneer ouders gevraagd werd naar de doelen waar Scoop met de jongeren naar toe werkt, gaven de meeste ouders aan te merken dat Scoop hier aan werkt. Daarbij zeiden ze wel dat jongeren thuis of op straat snel het ‘oude’ gedrag weer lieten zien. Ouders zouden graag zien dat er meer contact momenten zijn tussen Scoop en de jongeren, zodat ze minder bloot staan aan negatieve invloeden. Iets wat alle ouders waardeerden aan Scoop was dat de jongeren van de straat waren en zo geen narigheid uit konden halen.
Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan voor het jongerenwerk van Scoop. De gedane aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het samen opvoeden. Scoop zou naast de ouders kunnen gaan staan om samen het beste uit de jongeren naar voren te halen. De doelen die ze nu hebben opgesteld richten zich met name op de ontwikkeling van de jongeren. Door ook een doel op te stellen over hun contact met en ondersteuning van ouders, kunnen ze ook bij de jongeren meer bereiken. Dit sluit aan bij het idee ‘it takes a village to raise a child’. Ook past dit goed bij de huidige transitie, want op deze manier is de eventuele hulp zo licht en vroeg mogelijk aanwezig. Een tweede aanbeveling gaat over het contact met de jongeren zelf. Volgens ouders zou dit vaker moeten zijn, omdat de jongeren dan minder bloot staan aan negatieve invloeden. Het zou ook goed zijn om aangeleerd gedrag op andere plekken dan de Soos te oefenen. Op die manier kunnen ze het nieuwe gedrag zich meer eigen maken. Overige aanbevelingen hebben betrekking op meer bekendheid in de wijk en een vervolgonderzoek naar de kwalitatieve outcome in zowel de wijk Sluitersveld als andere wijken. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk