De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Suriname als toeristenbestemming begint bij het onderwijs'

Een onderzoek naar hoe het curriculum van het IMEAO toerisme-onderwijs beter aan kan sluiten op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt, zodat het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme

'Suriname als toeristenbestemming begint bij het onderwijs'

Een onderzoek naar hoe het curriculum van het IMEAO toerisme-onderwijs beter aan kan sluiten op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt, zodat het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme

Samenvatting

Om Suriname te transformeren naar een toeristenbestemming zal de toerisme-sector geprofessionaliseerd moeten worden. Deze professionalisering begint bij het beroepsgerichte toerisme-onderwijs. De studenten moeten zo goed mogelijk klaargestoomd worden voor een baan in deze kansrijke sector. Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs biedt toerisme-onderwijs aan dat dringend toe was aan een evaluatie. Hierbij stond de aansluiting van het onderwijs op het werkveld centraal om de ontwikkeling van het toerisme in Suriname te bevorderen. De volgende adviesvraag is hieruit voortgekomen: Hoe kan het curriculum va n het IMEAO toerisme - onderwijs beter aansluiten op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt, zodat het onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme in Suriname?
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om deze adviesvraag te kunnen beantwoorden. Belangrijke aspecten tijdens de evaluatie van het onderwijs waren de aansluiting op het werkveld, de lesinhoud, lesonderwerpen, de onderwijsdoelen en de competenties. Er is een bureauonderzoek uitgevoerd ter oriëntatie op de probleemsituatie van het toerisme-onderwijs en als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet. Er zijn er twaalf half-gestructureerde interviews gevoerd met verschillende betrokkenen uit het onderwijs en het werkveld. Bij dit onderzoek stond deze tweezijdige relatie tussen het onderwijs en de toerisme-sector centraal. Gedurende het veldonderzoek zijn de behoeften van het werkveld inzichtelijk gemaakt en het IMEAO kan hier invulling aan geven. Op basis van de verkregen inzichten konden er passende aanbevelingen gegeven worden, ter bevordering van de aansluiting van het IMEAO toerisme-onderwijs op de arbeidsmarkt in Suriname. Zoals de titel van deze thesis luidt: ‘Suriname als toeristenbestemming begint bij het onderwijs’ . 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk