De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ziekenhuiszorg

Een adviesrapport aan het ministerie BZK over samenwerkingsvormen in de regio Achterhoek - Kreis Borken

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ziekenhuiszorg

Een adviesrapport aan het ministerie BZK over samenwerkingsvormen in de regio Achterhoek - Kreis Borken

Samenvatting

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ziekenhuiszorg kan nodig zijn voor het houden van een leefbare en vitale regio Achterhoek en bereikbare en betaalbare ziekenhuiszorg. Grensoverschrijdende samenwerking moet daarbij geen doel op zich zijn. Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde en knelpunten bij grensoverschrijdende samenwerking is in 2013 hierover een onderzoek verricht en zijn adviezen uitgebracht voor het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de juridische kaders voor samenwerkingsvormen binnen de ziekenhuiszorg toereikend zijn. Uit het onderzoek blijkt dat grensoverschrijdende samenwerking in de ziekenhuiszorg in diverse vormen voorkomt. Zo blijkt het vanuit meerdere oogpunten aantrekkelijk om niet de patiënt, maar de arts grensoverschrijdend te laten bewegen. Dit benadrukt voor beide ziekenhuizen de sterke regionale rol en biedt kansen voor de continuïteit en het bestaansrecht van de ziekenhuizen in de grensstreek. Het grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van inkoop van zorgproducten en techniek is een vorm van samenwerking met een duidelijke financiële meerwaarde. Het kan voor een ziekenhuis namelijk een miljoenenbesparing opleveren om samen met een Duitse organisatie in te kopen.
Het wel of niet ontstaan van grensoverschrijdende samenwerking valt of staat vaak met de wilskracht en daadkracht van betrokken medewerkers en bestuurders. Praktische en bureaucratische bezwaren zijn vaak oplosbaar. Knelpunten aan de grens zijn te voorkomen door een informele grenslandtoets en afstemming tussen de coördinerende en inhoudelijke departementen binnen het Rijk en aanwezigheid bij samenwerkingsoverleggen.
Neem gerust contact op met de auteur wanneer u behoefte heeft aan informatie over grensoverschrijdende samenwerking, samenwerking binnen de ziekenhuiszorg.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2013-01,06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk