De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaal studeren met Blackboard

Een afstudeeropdracht naar de aansluiting van Blackboard in het kader van passend onderwijs

Optimaal studeren met Blackboard

Een afstudeeropdracht naar de aansluiting van Blackboard in het kader van passend onderwijs

Samenvatting

De digitale leeromgeving is tegenwoordig van belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De digitale leeromgeving maakt onderwijsprocessen efficiënter en kunnen onderwijsprocessen zelfs vernieuwen en verbeteren. Om optimaal te kunnen studeren zijn naast een digitale leeromgeving, leerstrategieën van belang. Het effectief toepassen van leerstrategieën heeft een positieve invloed op het leerproces. Daarnaast is de factor ‘leerbehoeften’ cruciaal voor het leerproces. De student heeft bepaalde behoeften die het leerproces kunnen optimaliseren. Deze factoren zijn onderzocht in dit onderzoek. Dit is gedaan met een vragenlijst, die een samenstelling vormt van andere bestaande vragenlijsten. Studenten kunnen via dit onderzoek beoordelen en meebeslissen over de vormgeving van de digitale leeromgeving. Dit zal hen verder kunnen helpen bij het optimaal gebruik maken van de studiefaciliteiten.
Met het doel om een zorgvuldig advies te geven over de inrichting van de digitale leeromgeving die aansluit op de gehanteerde leerstrategieën, wensen en behoeften van de studenten zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd. Allereerst wordt er gekeken of leeractiviteiten kunnen worden ondersteund door Blackboard. Vervolgens wordt gemeten welke leerstrategieën de studenten hanteren, wat hun wensen zijn en waar de behoeften liggen. Als laatste wordt gekeken of Blackboard aansluit bij de gehanteerde leerstrategieën, wensen en leerbehoeften van de Toegepaste Psychologie (TP) studenten van de Academie Mens en Arbeid (AMA) van Saxion University of Applied Sciences te Deventer.
Om te bepalen welke leerstrategieën de studenten hanteren wordt een frequentieanalyse (op basis van gemiddelden) uitgevoerd. Om de samenhang tussen de leerstrategieën, wensen en behoeften te bepalen worden de variabelen onderworpen aan de Spearman’s rangcorrelatie toets. Om het verschil tussen groepen te bepalen wordt de ANOVA uitgevoerd. De uitkomsten uit de analyses zijn vergeleken met de gevonden literatuur uit het theoretisch kader.
Om te bepalen welke leerstrategieën de studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie hanteren en wat hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van Blackboard is een cluster steekproef samengesteld van verschillende klassen verdeeld over de vier leerjaren van de opleiding Toegepaste Psychologie (N=187).
Een frequentieanalyse heeft als resultaat opgeleverd dat de studenten het meest gebruik maken van affectieve en metacognitieve leerstrategieën. De correlatieanalyse vond een samenhang met verschillende leerstrategieën en behoeften. Behoefte aan een interactieve les, inzicht in onderwijsprestaties, oriëntatie en ondersteuning door Blackboard zijn behoeften die het sterkst correleren met affectieve en metacognitieve leerstrategieën. Een evaluatie van Blackboard laat zien dat het merendeel van de studenten tevreden is over de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast wensen de studenten één digitale leeromgeving voor alle informatie, meer oefenmateriaal en overzichtelijkere mappenstructuur.
Er kan geconcludeerd worden dat Blackboard bij veel leeractiviteiten (en dus leerstrategieën) ondersteuning kan geven. Dit is te verklaren, omdat Blackboard een groot scala aan tools bevat om het leerproces op deze manier te ondersteunen. Echter zijn deze tools niet optimaal geïmplementeerd om de leerstrategieën, wensen en behoeften te faciliteren. Kortom, Blackboard ondersteunt de leerstrategieën, wensen en behoeften momenteel niet optimaal. De aanbevelingen zijn geschreven aan de hand van deze conclusie. Deze gaan onder andere over een cursus organiseren voor docenten over het gebruik van Blackboard tools.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk