De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

How to live with strangers

Bacheloronderzoek

How to live with strangers

Bacheloronderzoek

Samenvatting

Dit rapport betreft een onderzoek voor de organisatie RIBW Groep Overijssel, afgekort in dit onderzoek als RIBW/RIBW GO. Het onderzoek is specifiek gericht op de locatie van het RIBW GO in Nijverdal, dit is een beschermde woonvorm. De opdrachtgever gaf aan behoefte te hebben naar de inzichten rondom de ervaringen binnen het groepswonen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook als volgt: “Wat zijn de ervaringen van bewoners en van begeleiders van het RIBW GO Nijverdal met betrekking tot het groepswonen in een samenstelling met psychische en/of psychiatrische problemen?”Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Er zijn negen diepte interviews afgenomen en er is een literatuurstudie gedaan. De interviews zijn bij vijf medewerkers en vier cliënten afgenomen. De literatuurstudie is gericht op de wetten en regelgeving rondom het beschermd wonen in Nederland en geeft uitleg over psychiatrie en beschermd wonen in algemene zin.De uitkomsten zijn uiteenlopend, maar tegelijkertijd overeenkomend. Beide partijen zijn van mening dat een eigen voordeur een positieve bijdrage zal hebben op het herstel en zelfstandigheid van de cliënten. Medewerkers van de locatie zien het groepswonen overal negatiever dan de cliënten. De cliënten ervaren het groepswonen positiever, maar lopen wel tegen de zelfde negatieve punten aan als die de begeleiding benoemd.In de aanbevelingen wordt er kritisch gekeken naar wat er uit de resultaten is gekomen. Hieruit komt naar voren dat beide partijen in de toekomst graag individuele woningen gecreëerd zouden zien. In het onderzoek komt dit ook terug als het hebben van een eigen voordeur. Tevens komt er naar voren dat cliënten behoeften hebben aan meer duidelijkheid rondom verschillende benaderingswijzen. Cliënten gaven aan dat er sprake is van een ongelijke behandeling en dat dit voor verwarring zorgt.Daarna worden de zwakke en sterke punten van het onderzoek weergegeven. Hier komt naar voren dat er dingen beter hadden gekund, zo is er aan het begin van het onderzoek onduidelijkheid geweest onder de medewerkers omtrent het onderzoek vanwege gebrek aan informatie. Omdat dit te laat naar voren is gebracht door de organisatie konden de onderzoekers hier niet meer juist op reageren. Hieruit blijkt dat de onderzoekers wat hebben laten liggen bij de start van het onderzoek en de organisatie in de terugkoppeling naar de onderzoekers. Een sterk punt tijdens het onderzoek is dat de onderzoekers rekening hebben gehouden met het feit dat één van de onderzoekers bevooroordeeld was rondom het onderwerp. De tweede onderzoeker heeft gewaakt voor de objectiviteit van de interviews en verwerking van de resultaten.Als laatst wordt er een discussie beschreven hierin komen bangelijke aspecten terug van het onderzoek, als de betrouwbaarheid, validiteit. De betrouwbaarheid van het onderzoek is hoog. De interne validiteit is voldoende, de externe validiteit niet. dit maakt dat het onderzoek voor de locatie geschikt om te gebruiken bij aan verbeteren en/ of aanpassen van het groepswonen, maar dat andere locaties deze alleen kunnen gebruiken als informatiebron.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk