De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heb ik iets gemist?

De complicaties die vaders ervaren bij herintegratie in het gezin na detentie. Een exploratief en kwalitatief onderzoek volgens de Grounded Theory Approach

Heb ik iets gemist?

De complicaties die vaders ervaren bij herintegratie in het gezin na detentie. Een exploratief en kwalitatief onderzoek volgens de Grounded Theory Approach

Samenvatting

De reclassering kost de maatschappij veel geld, maar het is onbekend wat de reclassering de maatschappij oplevert. Het lectoraat Waarde van Reclasseren probeert deze vraag te beantwoorden, dit onderzoek draagt bij aan de beantwoording van die vraag.
 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat het gemis van een vader inhet gezin een risicofactor voor malapdaptieve ontwikkeling bij de achtergebleven gezinsleden kan zijn. Daarnaast gaat het proces van herintegratie na een periode van afwezigheid vaak gepaard met complicaties in het gezin en bij de gezinsleden. Vooral jonge kinderen zijn vatbaar voor de risico’s die de afwezigheid van een vader met zich mee brengt. Recentelijk heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met de reclasseringsorganisaties en herintegratie training opgezet voor gedetineerde moeders. Ondanks dat meer dan 90 procent van de gedetineerden mannelijk is, ontbreekt een soortgelijke training voor vaders.
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de aard en frequentie van complicaties die zich voordoen bij het herintegratieproces van vaders in het gezin. Tevens wordt er inzicht gegeven in de manier van handelen van de reclassering in dit proces. Met de beantwoording van deze vragen wordt het inzichtelijk of focussen op het proces van herintegratie van vaders in het gezin bij kan dragen aan vermindering van problematiek. Het antwoord op deze vraag draagt direct bij aan de doelstelling van de Reclassering Nederland, het terugdringen van recidive en het vergroten van de veiligheid in de samenleving.
 
Dit onderzoek heeft geen duidelijk inzicht kunnen geven in de aard en frequentie van complicaties. Wel blijkt uit dit onderzoek dat de reclassering zich niet bewust lijkt van het belang van de rol van de vader en van het effect dat de afwezigheid en herintegratie van de vader kan hebben op het gezin. Daarnaast blijkt dat niet alleen de reclassering zich niet bewust lijkt van het belang van de vaderrol. Ook in de wetenschap is dit lange tijd een onderbelicht onderwerp geweest. Slechts recentelijk werd het belang van deze rol benadrukt alvorens er werd opgeroepen tot aandacht en onderzoek naar dit onderwerp.
 
Reclassanten geven aan te kampen met gevoelens van schuld en schaamte. Pas tijdens detentie zien reclassanten in hoe belangrijk hun gezin en familie voor ze is. De voornaamste motivatie voor verandering is dan ook het gezin. Voor de reclassanten is het gezin dus erg belangrijk en dit belang blijkt wederzijds. Ondanks dit wederzijdse belang, besteedt de reclassering geen structurele aandacht aan dit onderwerp. Reclasseringsdoelen zijn hier niet op gericht en dit onderwerp wordt slechts incidenteel beschreven in de dossiers. Gezien de potentie voor groei en verbetering, is aandacht voor en onderzoek naar dit onderwerp aan te bevelen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk