De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringenonderzoek lotgenotenbijeenkomsten ADF stichting 2016

Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Ervaringenonderzoek lotgenotenbijeenkomsten ADF stichting 2016

Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Samenvatting

Mensen die te maken hebben met angst- of dwangklachten hebben vaak moeite om dit bespreekbaar te maken bij mensen uit hun omgeving. Ze voelen zich vaak niet begrepen of ze zijn bang om als gek te worden weggezet. Ook weten ze vaak niet goed hoe ze het beste met hun klachten om kunnen gaan. Om mensen de mogelijkheid te geven om hun ervaringen en gevoelens met betrekking tot hun klachten te delen in een veilige omgeving met gelijkgestemden organiseert de Angst, Dwang en Fobie stichting lotgenotenbijeenkomsten.
Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen hoe de deelnemers van de lotgenoten-bijeenkomsten deze bijeenkomsten hebben. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
Wat zijn de ervaringen van de mensen die in 2016 deel hebben genomen aan de lotgenotenbijeenkomsten van de Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting?
Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is er een online vragenlijst afgenomen onder de deelnemers van de lotgenotenbijeenkomsten in 2016. De vragenlijst voor dit onderzoek is opgedeeld in verschillende constructen die onderzoek doen naar de verwachtingen voorafgaande aan de lotgenotenbijeenkomsten, de ervaringen tijdens de bijeenkomsten, hoe de deelnemers de helpende aspecten hebben ervaren, wat het de deelnemers heeft opgeleverd om deel te nemen en hoe ze de invulling vanuit de ADF stichting hebben ervaren. Op basis hiervan kan er een uitspraak worden gedaan over de lotgenotenbijeenkomsten. Ook is er onderzoek gedaan naar de mate van (mogelijk) sociaal isolement waarin iemand leeft. Vervolgens is er onderzocht of er een verband is tussen de ervaringen van de deelnemers en de mate van sociaal isolement.
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de deelnemers van de lotgenotenbijeenkomsten uit 2016 zeer tevreden zijn over de bijeenkomsten. De bijeenkomsten voldeden over het algemeen goed aan de verwachtingen die de deelnemers hadden. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers het contact met lotgenoten en begeleiders als zeer prettig ervaren. De lotgenotenbijeenkomsten hebben een positieve invloed gehad op de deelnemers en het heeft hen veel opgeleverd om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Ook de invulling die de ADF stichting heeft gegeven aan de lotgenotenbijeenkomsten werd positief beoordeeld. Wat betreft het verband tussen de mate van sociaal isolement en de ervaringen van de deelnemers is er weinig informatie gevonden die een dergelijk verband bevestigen. Er is wel gevonden dat hoe minder iemand in een sociaal isolement leeft hoe meer het hem of haar oplevert om deel te nemen aan de lotgenotenbijeenkomsten. Deze conclusie is echter onbetrouwbaar vanwege de lage respons van dit onderzoek. Er is daarom meer onderzoek nodig om deze conclusie te kunnen bevestigen.
Aanbevolen wordt om te kijken of de deelnemers die mogelijk in een sociaal isolement leven extra begeleid kunnen worden bij deelname aan de lotgenotenbijeenkomsten. Daarnaast is er meer onderzoek nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ervaringen van deelnemers aan de lotgenotenbijeenkomsten. Ook is het goed om bij een vervolgonderzoek een effectmeting te houden om te kijken wat deelname aan de lotgenotenbijeenkomsten daadwerkelijk oplevert.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk