De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De AA Drink FBK Games. Dé Klassieker in de Nederlandse atletieksport

Een adviesrapport over hoe de AA Drink FBK Games zich strategisch kan positioneren om haar huidige sponsoren te blijven verbinden

De AA Drink FBK Games. Dé Klassieker in de Nederlandse atletieksport

Een adviesrapport over hoe de AA Drink FBK Games zich strategisch kan positioneren om haar huidige sponsoren te blijven verbinden

Samenvatting

De AA Drink FBK Games is de opdrachtgever van dit onderzoek. De AA Drink FBK Games heeft een financieel zorgelijke tijd gehad waarin zij moeilijk sponsoren kon verwerven en zij druk ondervond doordat sponsoren minder geld gingen besteden aan de AA Drink FBK Games door de economische crisis. Daarnaast konden de sponsoren zich niet vereenzelvigen met de AA Drink FBK Games. Dit onderzoek is gedaan met het doel om positioneringsfactoren en –strategieën in relatie tot de AA Drink FBK Games in kaart te brengen om hiermee een bijdrage te leveren aan het adviesrapport over hoe de AA Drink FBK Games zich kan positioneren om haar sponsoren te behouden. De bijbehorende adviesvraag luidt: ‘Hoe en waarmee kan de AA Drink FBK Games zich het best positioneren in de (Nederlandse) maatschappij, ten behoeve van haar sponsoren?’
 
 
 
Om deze vragen te beantwoorden en een advies te kunnen geven is er gekeken naar een best practice evenement en is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn er interviews afgenomen bij de huidige sponsoren van de AA Drink FBK Games en het best practice evenement. De respondenten van de interviews zijn zorgvuldig geselecteerd met behulp van criteria die zijn opgesteld in het theoretisch kader.
 
 
 
Het onderzoek geeft inzicht in welke sponsorcategorieën de AA Drink FBK Games bezit, welke sponsoren in deze categorieën de belangrijkste sponsoren zijn, wat de kenmerken van deze sponsoren zijn, wat de kenmerken van de AA Drink FBK Games zijn, wat positioneringstrategieën  en –factoren zijn en welke hiervan door de AA Drink FBK Games gebruikt worden. Eén van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek is dat de AA Drink FBK Games een uniek evenement is, maar geen duidelijke positionering heeft en hierdoor geen positioneringsstrategie gebruikt. Haar identiteit wordt op verschillende manieren gecommuniceerd en haar sponsoren zien niet hoe de AA Drink FBK Games zich willen positioneren waardoor zij zich niet met het evenement kunnen identificeren. Door het niet hebben van een positionering hebben de huidige sponsoren verschillende belangen en overwegen  een groot aantal sponsoren de sponsoring te stoppen. Deze sponsoren, sponsoren de AA Drink FBK Games voornamelijk om maatschappelijk betrokken te zijn bij de regio.
 
 
 
De AA Drink FBK Games kan naar aanleiding van deze bevindingen de best gebleken positioneringsstrategie en positioneringsfactoren gebruiken om hiermee een nieuwe positionering opstellen. Met de nieuwe positionering kan de AA Drink FBK Games ervoor zorgen dat de huidige sponsoren meer redenen hebben om te sponsoren. Doordat de huidige sponsoren meer redenen hebben om de AA Drink FBK Games te sponsoren wordt het makkelijker om deze aan de AA Drink FBK Games te binden en hierdoor de overweging van de sponsoren om de sponsoring te stoppen weg te nemen. De nieuwe positionering kan dus de huidige sponsoren beter aan de AA Drink FBK Games verbinden en daarnaast wellicht nieuwe sponsoren aantrekken.
 
 
 
Het meest geschikte advies voor de AA Drink FBK Games, voort

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk